Videoklipid ja abimaterjalid

Abimaterjalid


Voldik liiklusreeglistiku muudatuste kohta


Брошюра об изменениях и дополнениях к правилам дорожного движенияJuhtimisõiguse ja juhiloa taotlejale - Voldik

Sõidukiga seotud liiklusseaduse muudatused 2011. aastal - Voldik

H. Rumvolt, Möödasõit - Esitlus
H. Rumvolt, Möödasõit - Infomaterjal


Tekstilised materjalid koondatud ühe A4 suurusele lehele

Videod
Nõuded mootorsõiduki juhile vähekaitstud liikleja ohutuse tagamisel

Nõuded sõiduki turvavarustuse kasutamisele

Nõuded mootorsõiduki juhile