Aga mina olen kiirusjälgija

16. aprill 2018

13. mai 2018

Must OÜ

Kiirus

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti kampaania „Aga mina olen kiirusjälgija“ eesmärk on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutab suurel määral kiiruse ületamine asulakeskkonnas, eriti linnas. Kiirust ületades on ajavõit tühine, kuid peatumisteekond pikeneb ohu korral oluliselt. Samuti aheneb juhi vaateväli ja väheneb võimalus reageerida õigeaegselt.

Ülevaade kampaaniast


Statistika näitab, et kiirusületajate arv ja liiklusõnnetuste hulk on omavahel seotud. Suvekuudel on kiiruseületajate arv keskmiselt 60% võrra suurem kui teistel kuudel. Suvekuudel kasvab ka liiklussagedus, kuid kannatanutega liiklusõnnetuste arvu kasvu sellega otseselt seostada ei saa. Varakahjuga liiklusõnnetuste arv suvekuudel pigem väheneb, millest võib järeldada, et liiklusõnnetusi on vähem, kuid nende tagajärjed on raskemad. Kui kasv oleks tingitud liiklussageduse muutusest, kasvaks tõenäoliselt ka varakahjuga liiklusõnnetuste arv. (Liiklusaasta, 2017: 12)

Maanteeameti uuringu „Sõiduki juhtimine joobes, väsimusseisundis ja sõidukiiruse valik 2017“ järgi ei ületa piirkiirust vaid 21% sõidukijuhtidest.

ületa piirkiirust vaid 21% sõidukijuhtidest.

Kampaania väljundid:

  • Televisioon
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Sotsiaalmeedia- ja veebireklaamid

Muud tegevused: plakatid Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes, mobiilimatid autodesse, lasteasutuse ümbruses markeerimisaktsioon.