2020. aasta nominendid

Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind Aadu antakse välja kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia. Lisaks Aadu Lassi inseneripreemia laureaadile Anti Palmile, esitati nominentideks ka Tarvi Kliimask ja Karli Kontson. 

 

Tarvi Kliimask 

Tarvi Kliimask alustas oma teede-ehituse karjääri nullist ehk tehes objektil labidaga füüsilist tööd. Läbi selle kogemuse on ta liikunud täna GRK Infra AS tippjuhiks.

Tarvi suhtumine töösse on jäänud ajas muutumata – ta on uudishimulik, pühendunud, leidlik, aus, korrektne, pidevalt edasiliikuv ja rõõmsameelne ning positiivne. Tarvi üks huvitavamaid ja elutervemaid omadusi insenerina on vaadata „suuremat pilti“ ehk näha ja märgata võimalusi, mis rahuldavad kõikide osapoolte vajadusi ja mis tagavad parima tulemuse. Tarvi oskab kuulata ja mõista teeomaniku või partneri vajadusi ning  kannatlikult selgitada võimalusi ja lahendusi.  

Tehes muutuse oma elus ja alustades uue ettevõtte GRK Infra AS tippjuhina Eestis, astus Tarvi väga olulise sammu ka Eesti riigi ja Eesti teedesüsteemi jaoks, tuues siia turule uue kultuuri ja uue lähtekoha teede-ehituse projektide juhtimisel. Tarvi on alati avatud uute tehnoloogiate rakendamisele Eestis, ta mõtleb kaasa ja on valmis ka katsetama, isegi kui see tähendab tema jaoks riski ja hüpet tundmatusse.

Tarvi eestvõtmisel väheneb Tallinn-Tartu vaheline distants nii ajas kui pikkuses. 2020 valmis eeskujulikult lõik Ardu-Võõbu ning 2022. aastal saab tema juhtimisel valmis ka Võõbu-Mäo teelõik.

 

 

Karli Kontson

Karli Kontson on suutnud viimase kümnendi jooksul jätta märgatava jälje eesti teedeehitusse. Alustades juba Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppimise ajal (2008-2012)  töötamist Teede Tehnokeskuse laboris (alates 2009) asfaldi ja bituumeni katsete teostajana, tekkis tal küsimus, miks mõnede bituumeni proovide näitajad vastasid  nõutavatele väärtustele, kuid objektilt võetud katendi proovide tulemused olid erinevad ning katenditel võis juba garantiiperioodil märgata puudusi.

Huvi teema vastu viis Karli 2013. aastast tööle Maanteeametisse arendustöö „Uued viisid bituumensideainete kvaliteediomaduste määramiseks ja võimalused nende rakendamiseks, pidades silmas konkreetsele objektile vastavaid kriteeriume sideaine eeldatavast elueast ja asutuskohast lähtuvalt“ projektijuhiks. Karli juhitud projekt andis olulise teadmise selle kohta, kuidas Eesti teede-ehituses bituumenile nõudeid esitada, et ka sellest valmistatud katend püsiks nõutava (ja üle selle) eluea. Projektiga muudeti kohalikke arusaamu kasutatavate bituumenite omadustest ja valiku alustest.

2014. aastal lõpetas Karli edukalt Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuri, kasutades ka seal bituumeni projektis omandatud teadmisi ja kogemusi. Arvestades Karli kogemusi ja kiirelt omandatud pädevust bituumeni omaduste uurimises ja katsetamises kutsuti ta Euroopa bituumeni standardeid väljatöötava ja uuendava tehnilise komitee eksperdiks. Samuti jätkas ta Maanteeametis jätkuprojektiga „Filleri mõju mastiksi ja teekatte toimivusele ning vastupidavusele“.

Aastast 2015 kutsuti Karli Tallinna tehnikaülikooli ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppesse, olles üks vähestest selle valdkonna doktorantidest. Karli võttis 2018. aastal vastu uue väljakutsete ja asus Karli Eesti sajandi infrastruktuuri projektis Rail Baltica  juhtima  ehitusmaterjalide rühma, ka seal on tema ülesanneteks ehituseks vajaliku materjalide  ja  rajatiste geotehniliste uuringute ning -lahenduste  uuele kaasaegsele tasemel viimine. Samaaegselt jätkab ta doktorantuuris arendusprojekti juhina ja õpetab inseneeriatudengeid.