2019. aasta nominendid

Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind Aadu antakse välja kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia. Lisaks Aadu Lassi inseneripreemia laureaadile Märt Puustile, esitati nominentideks ka Karli Kontson ja Tarvi Kliimask.

 

Karli Kontson

 

Karli Kontson alustas juba Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppimise ajal (2008–2012) töötamist Teede Tehnokeskuses, kus ta tegi laboris asfaldi ja bituumeni katseid. Karli uuris seal, miks mõnede bituumeniproovide näitajad vastasid igati nõutavatele väärtustele, kuid erinesid objektilt võetud katendi proovidest ning katenditel võis juba garantiiperioodil märgata puudusi. Lisaks otsis ta vastust küsimusele, miks osad objektikatsed andsid suurepäraseid tulemusi ja katend oli vastupidav, kuigi bituumeniproovi katsetamise järgi ei oleks seda saanud kuidagi ennustada. Juba siis täiendas ta ennast iseseisvalt bituumeni ja asfaldi valdkonnas, töötades läbi nii siinseid kui maailmast pärinevaid teadusartikleid.

Huvi teemasse sügavamalt tungida viis Karli 2013. aastal tööle Maanteeametisse, kus parajasti otsiti bituumeni uuringute sisulist projektijuhti.

Maanteeamet kasutas arendustöö „Uued viisid bituumensideainete kvaliteediomaduste määramiseks ja võimalused nende rakendamiseks, pidades silmas konkreetsele objektile vastavaid kriteeriume sideaine eeldatavast elueast ja asutuskohast lähtuvalt“ läbiviimisel esmakordselt sellist projektijuhtimise meetodit, kus ameti töötaja oli ise sisuline projektijuht ja osales oluliselt ka uuringu teatud osade teostajana. Uuringu läbiviimisel osalesid sisendi andjana nii Tallinna Tehnikakõrgkool, Tehnikaülikool, Rootsi jne. Üsna uuringu alguses leiti, et probleemid, mille üle Eesti tee-ehitajad bituumeni osas kurdavad, on tõsised ning neid ei saa hinnata traditsiooniliste Euroopa standardite järgi tehtud katsetega. Ka esmased eksperimendid kinnitasid, et heade katsetulemustega bituumenit kasutades on väga suur oht, et paigaldatud katend laguneb ning selles ei saa süüdistada ehitajat.

Karli juhtimisel kaasati uuringusse oma valdkonna maailma tipud, professor Hussain Bahia, kes osales USA Superpave spetsifikatsiooni väljatöötamisel, millega hakati arvestama erinevate kliimatsoonide mõju, sest maksimaalsete ja minimaalsete temperatuuride mõju bituumenile on erinev, ja professor Simon Hesp Queensi Ülikoolist, kes on bituumenikeemia juhtiv teooria-praktika esindaja ning kelle eestvedamisel on Kanadas seda teemat aastaid uuritud. Tema täiendavate ja/või modifitseeritud katsetega esitatakse bituumenile Euroopa standardiga võrreldes spetsiifilisimaid, kohalikke olusid arvestavaid nõudeid ning ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi Kanadas Ontario provintsis, kus tema juhtimisel on ka neid edukalt rakendatud.

Karli juhitud projekt andis olulise sisendi, kuidas esitada Eesti teedeehituses bituumenile nõudeid nii, et ka sellest valmistatud katend püsiks nõutava (ja üle selle) eluea. Võib öelda, et selle projektiga raputati kohalikke arusaamu kasutatavate bituumenite omadustest ja valiku alustest.

2014. aastal lõpetas Karli edukalt Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuri ning jätkas Maanteeametis bituumeniuuringute tulemuste rakendamist. Tänu tema kogemustele ning kiirelt omandatud pädevustele, osales Karli Maanteeameti eksperdina Euroopa Standardikomitee bituumeni standardeid väljatöötava ja uuendava tehnilise komitee töös. Ka seal suutis ta anda olulise panuse, näiteks osales TC 336 tulevikku arutava ad-hoc töörühmas eksperdina. Teemaga sügavuti minekuks jätkas ta Maanteeametis jätkuprojektiga „Filleri mõju mastiksi ja teekatte toimivusele ning vastupidavusele“.

2015. aastal kutsuti Karli Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppesse, olles üks vähestest selle valdkonna doktorantidest. Doktorantuuris usaldati Karlile ka uute teedeinseneride õpetamine, sh pidas ta loenguid „Tee-ehitusmaterjalid I ja II“ magistrantuuri tudengitele.

Võttes 2018. aastal vastu uue väljakutsete, asus Karli Eesti sajandi infrastruktuuri projektis Rail Baltica juhtima ehitusmaterjalide rühma. Ka seal on tema ülesandeks ehituseks vajaliku materjali, rajatiste geotehniliste uuringute ja lahenduste uuele kaasaegsele tasemel viimine. Samal ajal jätkab ta doktorantuuris arendusprojekti juhina ning tunneb muret järelkasvu pärast, õpetades noori insenerihakatisi.

Karlit iseloomustab hea suhtlemisoskus, oma seisukohtade argumenteeritud kaitsmine ning tahe ja oskus teemadega sügavuti minna. Ta on silma paistnud rahvusvaheliste suhete arendamisega ning toonud Eestisse bituumenivaldkonna maailma juhtuvaid parimaid praktikaid. Tema korraldada oli Balti Teedekonverentsile maailma juhtivate spetsialistide osavõtt ning lisaks on ta modereerinud mitmeid konverentse. Karli on suutnud viimase kümnendi jooksul jätta märgatava jälje eesti teedeehitusse.

 

Tarvi Kliimask

 

Tarvi Kliimask alustas oma tee-ehitaja karjääri „nullist“ ehk olles labida ja kummikutega teepeal. Täna on ta GRK Infra AS tippjuht, kes on toonud Eesti teedemajandusse uue kultuuri ja lähtekoha teedeehituse projektide juhtimisel. Talle on oluline põhjamaine kvaliteet ettevõtte ning projektide juhtimisel ja haldamisel, kuid seejuures kaasab kohalikud ja kogenud koostööpartnerid. Tema töövõtulepingutesse on kaasatud põhjamaade administratiivne tarkus ning kohalikes oludes kogenud ja professionaalsed koostööpartnerid, kes peavad olema põhjamaade kvaliteedistandardite kõrgusel. See on toonud uue kvaliteedi Eesti teedeehituse turule.

Tarvi on alati olnud avatud uute tehnoloogiate rakendamisele Eestis. Ta mõtleb kaasa ja on lahkesti valmis katsetama. Isegi, kui see tähendab tema jaoks riski ja hüpet tundmatusse. Tarvi on iseloomult uudishimulik, pühendunud, leidlik, aus, korrektne, pidevalt edasiliikuv ning rõõmsameelne. Tema üks huvitavamaid ja elutervemaid omadusi on vaadata ja näha suuremat pilti. Ta märkab võimalusi, mis rahuldavad kõikide osapoolte vajadusi ja mis on alati parimad just teedele. Ta oskab kuulata ja mõista teeomaniku/partneri vajadusi ning siis ka kannatlikult selgitada võimalusi ja lahendusi, ilma vastandumata. Seejuures ta mitte kunagi ei manipuleeri, vaid jääb ausaks.

Mitte vastandumine ja ausus on kuldaväärt omadused, mis tänases ärimaailmas ja ka teedeehituse sektoris vajavad suurelt äramärkimist ja tunnustamist. See on eeskuju, mille järgi peaks kogu sektor joonduma. Tarvi on enda ümber koondanud häid kolleege, kes tema põhimõtteid jagavad ja järgivad, ja äripartnereid, kellega koos töötades on ta valmis maksma kõrgemat hinda. Tema jaoks on oluline, et tulemus saab teedele parim ja partner käitub temaga sarnaselt: kompromissitult, ausalt ja vastandumata.