Dokumendiregister

Maanteeameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda:

  • Maanteeametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.
  • Maanteeametis koostatud ja allkirjastatud haldusaktidega nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval.
  • Sõlmitud lepingutega nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga (nt isikuandmeid sisaldavad dokumendid), millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.