Eesti-Vene koostööprojekt SME Access

Eesti-Vene koostööprojekt SME Access

 

Projekti "SME Access" eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi.

Projekti raames kaetakse mustkattega Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini ja rekonstrueeritakse Gverston-Krupp-Kulje tee esimene etapp Petseri rajoonis. Kokku rekonstrueeritakse enam kui 20 kilomeetri ulatuses maanteed. Setomaa valda luuakse kolm kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse kolm parklat. Samuti rajatakse Petseri linna turuplats ning soetatakse Värska turuplatsi müügiletid. Enam kui 30 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Eestist kui Venemaalt saavad tulevikus kasutada oma äritegevuses heal tasemel kohalikku teedevõrku ning turuplatse.

Projekti juhtpartner on Setomaa vald. Partneriteks on Petseri rajooni administratsioon, Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komiteePihkva oblasti transpordikomitee ning Maanteeamet.

Projekti periood: 01.04.2019 - 30.09.2021

Projekti kogueelarve: Projekti kogueelarve on 5 050 000 eurot, millest Eesti-Vene programmi toetus on 4 039 721,80 eurot.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu naabruspoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi veebileht

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisikud:
Toomas Tõnurist toomas.tonurist [at] mnt.ee 5666 4671
Tasu Prangli tasu.prangli [at] mnt.ee 512 0778