Ehitus ja järelevalve

Ehituse ja järelevalve juhendid

 

 

Tee-ehituse ettevalmistamine ja üldised nõuded

Varasem
Omanikujärelevalve kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend (pdf) (669.9 KB, PDF)  Wordi formaadis (1.09 MB, DOCX)
Maanteeameti peadirektori 16.03.2015.a käskkiri nr 0067 (84.72 KB, PDF)

Varasem

Vormid

Varasem
Akt teehoolde tegemise kohta  (14.63 KB, DOCX)
Akt teehoolde tegemise kohta  (23.75 KB, DOCX)
Akt pindamisobjektide ettevalmistustööde vastuvõtmiseks  (15.24 KB, DOCX)

​Ohutus
 

 Tee-ehituse/remondi perioodil

 

Mulle

 

Katend/Drenaaž

 

Maanteeameti 22.06.2015 kiri nr 17-2/15-00272/034

Maanteeameti peadirektori 30.01.2015.a käskkiri nr 0024 (59.07 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 30.07.2010.a käskkiri nr 230 (162.47 KB, PDF)

Lisad (Excel) (48.12 KB, XLSX)

Maanteeameti peadirektori 23.12.2015.a käskkiri nr 0314 (115.8 KB, PDF)

Varasem

Maanteeameti peadirektori 25.11.2014.a käskkiri nr 0315 "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis  (63.3 KB, PDF)

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise kinnitamise käskkiri (93.17 KB, PDF) Maanteeameti peadirektori 30.04.2012.a käskkiri nr 0167

Maanteeameti peadirektori 30.12.2010.a käskkiri nr 383 (93.17 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 12.08.2005.a käskkiri nr 134,  muudetud järgmiste käskkirjadega:
Maanteeameti peadirektori 11.07.2008.a käskkirjaga nr 165
Maanteeameti peadirektori 21.11.2007.a käskkirjaga nr 237
Maanteeameti peadirektori 20.07.2007.a käskkirjaga nr 155

Pindamisjuhise kinnitamise käskkiri (82.55 KB, PDF)

Varasem

Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi kinnitamise käskkiri

Maanteeameti peadirektori 16.09.2010.a käskkirjaga nr 270

Maanteeameti peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264 (28.55 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 29.12.2006. a käskkiri nr 264

Maanteeameti peadirektori 18.04.2006.a. käskkiri nr 98

Maanteeameti peadirektori 12.08.2005.a. käskkiri nr 134 (62.73 KB, PDF)

Liikluskorraldus ja -ohutus 

 

Maanteeameti peadirektori 03.04.2014.a käskkiri nr 0116        (92.35 KB, PDF)                                     

Maanteeameti peadirektori 23.12.2014.a käskkiri nr 0340 "Riigimaanteede valgustamise juhise kinnitamine" (62.06 KB, PDF)

MKM 16.04.2003.a. määrus nr 69, RTL 2003,54,779

Maanteeameti peadirektori 13.05.2016 käskkiri nr 0103 (189.77 KB, PDF)

Varasem

Maanteeameti peadirektori 30.12.2004. a. käskkiri nr 215

 

Tööde vastuvõtmine ja garantiiperiood

 

Varasem

Maanteeameti peadirektori 14.12.2014. a käskkiri nr 0333. Maanteameti peadirektori 14.06.2013 käskkirjaga nr 226 kinnitatud "Teehoiutööde garantiiaegse ülevaatuse ja defektide likvideerimise juhis" jääb kehtima enne käesoleva käskkirja allkirjastamist välja kuulutatud hangetele   

Käskkiri Maanteeameti teehoiutööde garantiiaegse ülevaatuse ja defektide juhise kinnitamise kohta (17.93 KB, PDF)

 1. Lisa 1 Mõõteprotokollid (152.6 KB, XLSX)
 2. Lisa 2 Kaetud tööde ak (171.81 KB, PDF)t
 3. Lisa 3 Teostatud tööde akt (171.63 KB, PDF)
 4. Lisa 4 Nõuded teostatud tööde vastuvõtmise käigus teostatavatele ehitusgeodeetilistele mõõdistustele ja teostusjoonistele (261.51 KB, PDF)
 5. Lisa 5 Kasutatud materjalide arvestuslik näidis (118.67 KB, PDF)
 6. Lisa 6 Finantsarvutus (18.37 KB, XLSX)
 7. Lisa 7 Kvaliteeditunnistuse näidis (170.29 KB, PDF)
 8. Lisa 8 Tüüpne ristlõige pdf (36.79 KB, PDF) ja dwg (379.79 KB)

Maanteeameti peadirektori 02.12.2016.a käskkiri nr 0227 (189.02 KB, PDF)

Varasem

 1. Lisa 1 Mõõteprotokollid (155.37 KB, XLSX)
 2. Lisa 2 Kaetud tööde akt (16.85 KB, DOCX)
 3. Lisa 3 Teostatud tööde akt (49 KB, DOC)
 4. Lisa 4 Stabiliseeritud materjalide seguretsepti näidis (niiskus)  (107 KB, XLS)
 5. Lisa 5 Kasutatud materjalide arvestuslik näidis (19.07 KB, DOCX)
 6. Lisa 6 Finantsarvutus (18.34 KB, XLSX)
 7. Lisa 7 Kvaliteeditunnistuse näidis (14.96 KB, DOCX)
 8. Lisa 8 Nõuded teostatud tööde vastuvõtmise käigus teostatavatele ehitusgeodeetilistele mõõdistustele ja teostusjoonistele (206.28 KB, PDF)
 9. Lisa 9 Tüüpne ristlõige pdf (36.77 KB, PDF) ja dwg (379.79 KB)

Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0016 (189.41 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 09.10.2014.a käskkiri nr 0282 (89.18 KB, PDF)

 1. Lisa 1 Mõõteprotokollid (156.6 KB, XLSX)
 2. Lisa 2 Kaetud tööde akt (16.85 KB, DOCX)
 3. Lisa 3 Teostatud tööde akt (49 KB, DOC)
 4. Lisa 4 Stabiliseeritud materjalide seguretsepti näidis (niiskus) (107 KB, XLS)
 5. Lisa 5 Kasutatud materjalide arvestuse näidis (18.24 KB, DOCX)
 6. Lisa 6 Finantsarvutus (18.34 KB, XLSX)
 7. Lisa 7 Kvaliteeditunnistuse näidis (14.96 KB, DOCX)
 8. Lisa 8 Nõuded teostatud tööde vastuvõtmise käigus teostatavatele ehitusgeodeetilistele mõõdistustele ja teostusjoonistele (300.8 KB, PDF)
 9. Lisa 9 Tüüpne ristlõige jpg. (36.76 KB, PDF) ja dwg. (377.13 KB)

MA peadirektori 17.04.2006.a. käskkiri nr 95   (21.08 KB, PDF)

Varasem

Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri  (386.01 KB, PDF)

 1. Lisa 1 Vastuvõtuprotokollid.doc (68 KB, DOC) 
 2. Lisa 2 Mõõteprotokollid.xls  (239 KB, XLS)

Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine  (177.9 KB, PDF)                                                                                                                           

Maanteeameti peadirektori 08.07.2003 käskkiri nr 99

Varasem

 1. Lisa 1 Teekatete tasasuse mõõtmise vorm (365.65 KB, PDF)
 2. Lisa 2 Teekatete haardeteguri mõõtmise vorm (362.65 KB, PDF)
 3. Lisa 3 Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmise vorm (194.41 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 27.11.2015.a käskkiri nr 0293 (189.07 KB, PDF)

 1. Lisa 1 Teekatte tasasuse mõõtmistulemuste esitamise vorm (14.91 KB, DOCX)
 2. Lisa 2 Teekatte haardeteguri mõõtmistulemuste esitamise vorm (14.54 KB, DOCX)
 3. Lisa 3 Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmistulemuste esitamise vorm (16.57 KB, DOCX)
 4. Lisa 4 Kiirendusanduriga tasasuse mõõtmise seadme kalibreerimismetoodika (244.25 KB, PDF)

Maanteeameti peadirektori 03.10.2014.a käskkiri nr 0278 (87.99 KB, PDF) 

Varasem

 

Teehoolde järelevalve

 1. Lisa 1 leht 1 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls  (34 KB, XLS)
 2. Lisa 1 leht 2 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls (35 KB, XLS)
 3. Lisa 2 Mahaarvamise akt (vorm).doc  (32.5 KB, DOC)

Varasem

 1. Lisa 1 leht 1 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls (21 KB, XLS)ods (5.49 KB, ODS)
 2. Lisa 1 leht 2 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls (22 KB, XLS)ods (5.3 KB, ODS) 
 3. Lisa 2 Mahaarvamise akt (vorm).doc (34 KB, DOC)odf (9.07 KB, ODT)

Teehoolde järelevalve juhendi kinnitamine    (27.53 KB, PDF)

 1. Lisa 1 Teehoolde järelevalve päevik (vorm).xls  (15.5 KB, XLS)
 2. Lisa 2 leht 1 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls  (17.5 KB, XLS)
 3. Lisa 2 leht 2 Teehoolde ülevaatuse akt (vorm).xls (18.5 KB, XLS) 
 4. Lisa 3 Ettekirjutus (vorm).doc  (21.5 KB, DOC)
 5. Lisa 4 Mahaarvamise akt (vorm).doc  (21 KB, DOC)