Kampaaniad ja täiskasvanud elanikele suunatud ennetus

Kõrvalised tegevused

12. märtsist 9. aprillini 2018 toimus kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele tähelepanu tõmbav kampaania „Kui juhid, siis juhi – eluliselt oluline on vaid elu!“. Kampaaniaga sooviti tuletada liiklejatele meelde, et kõrvaliste tegevustega tegelemine roolis on ohtlik, sest inimene ei suuda teha kaht tähelepanu nõudvat tegevust samal ajal ja veatult. Kampaaniat toetasid Laitse RallyPark, Ühinenud Ajakirjad OÜ ja Eesti Maanteemuuseum.

Peamine sihtrühm olid 25–34-aastased elanikud. Kolmandat korda korraldati kampaania ajal 5. aprillil mobiilivaba päev. Liiklejaid kutsuti üles vähemalt sel päeval autoroolis mobiiltelefoni kasutamisest loobuma ja päeva lõpus mõtlema, kas midagi olulist jäi seetõttu tegemata.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioreklaami, välireklaami, mh busside tagakülgedel, bännereid ning reklaami sotsiaalmeedias. Kasutusel oli ka maandumisleht www.oluline.ee/juhi/. Sõnumi võimestamiseks kasutati jaotusmaterjalina NFC-kleebiseid ja võtmehoidjaid.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat pidas vajalikuks 87% ja seda märkas 69% elanikest.

Piirkiirus

16. aprillist 13. maini 2018 toimus kiiruskampaania „Aga mina olen kiirusjälgija“ eesmärgiga liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutab endast piirkiiruse ületamine. Koostööpartnerid olid Eesti Autospordi Liit ja auto24ring.

Kampaania sihtrühma kuulusid 25–40-aastased mehed. Kampaania oli osa „Eesti Vabariik 100“ raames ellu viidud „Aga mina“ eeskujukampaaniate sarjast, mille kaudu Eesti riigiasutused ja eraettevõtted toetasid teadlike ja turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemist ning ja olid selles eeskujuks.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioreklaami, välireklaami, mh busside tagakülgedel, bännereid ning reklaami sotsiaalmeedias. Kasutusel oli maandumisleht kiirusjälgijad.ee. Jaotusmaterjalidena kasutati infokaarte ja libisemisvastaseid matte.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 64% küsitletutest.

Joobes juhtimine

4. juunist 1. juulini 2018 toimus kolmas joobes juhtimise vastane kampaania „Ka vähe on liiga palju“, mille eesmärk oli liiklejatele teadvustada, et isegi väike kogus alkoholi mõjutab juhi sõiduvõtteid. Korduskampaania sihtrühmas olid 20–29-aastased mehed ja 30–39-aastased naised.

Kampaania käigus tehti koostööd söögikohtadega, kus olid väljas selgitavad klaasialused teabega selle kohta, kuidas arvutada täieliku kainenemiseni kuluvat aega.

Kasutati tele- ja raadioreklaami, välireklaami, mh busside tagakülgedel, bännereid ning reklaami sotsiaalmeedias. Kasutusel oli maandumisleht kampaaniad.mnt.ee/ka-vahe-liiga-palju.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 75% vastanuist.

Teeületus

22. augustist 19. septembrini 2018 korraldas Maanteeamet esimest korda kampaania „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“ lapsevanematele. Sellega tuletati lapsevanematele meelde, et neil on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige suurem roll ja nad on oma käitumisega lastele eeskujuks. Iga laps peab teadma, et enne teeületust on vaja peatuda, vaadata mõlemale poole ning veenduda teeületuse ohutuses nii jalakäija kui ka jalgratturina.

Kampaania ajal kestis 31. augustist 7. septembrini lapsega jalgsi liiklemise nädal. Sel ajal kutsuti lapsevanemaid üles lastega võimalikult palju jalgsi liiklema ja neile näitama, kuidas ületada sõidutee ohutult. Evelin Võigemast koos oma lastega kutsus ka teisi vanemaid üles liituma lapsega liiklemise nädalaga. Kolmandat korda markeerisid 5. ja 6. klasside õpilased nende endi kaardistatud teeületuskohtadesse meeldetuletuse „Peatu, vaata, veendu!“.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioreklaami ning reklaamklippe edastati ka sotsiaalmeedias, eKoolis ja kinodes. Reklaamplakateid jagati lasteaedadele üle Eesti. Sõnumi võimestamiseks kasutati jaotusmaterjalina helkurribaga poekotte. Kasutusel oli kampaanialeht ettenaitaja.mnt.ee.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 55% elanikest.

Nähtavaks tegemine

25. oktoobrist 26. novembrini 2018 korraldati 18–35-aastastele liiklejatele kampaania „Olen silmapaistev. Klassikaliselt või loovalt. Ise valin“. Selle eesmärk oli juhtida tähelepanu asjaolule, et kanda tuleb sertifitseeritud helkurit, mis on kinnitatud liikleja sõiduteepoolsele küljele autotulede kõrgusele. Lisaks on viimastel aastatel tulnud müügile palju uuenduslikke helkureid, mis pakuvad koos klassikalise helkuriga pimeda ajal liigeldes tõhusat kaitset.

Kampaanias kasutati välimeediapindu ja reklaamklippe edastati ka sotsiaalmeedias. Kasutusel oli kampaanialeht silmapaistev.mnt.ee.

Kampaanias tehti koostööd Eesti Kunstiakadeemiaga ja reklaamis kasutati üliõpilastöid. Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased korraldasid helkurskulptuuride näituse „Illuminatsioon“ ja töötube koolides üle Eesti, et tutvustada noortele erinevaid võimalusi, kuidas end liikluses silmapaistvaks muuta. Koolinoortele korraldati ka fotokonkurss. Kampaania lõppes 26. novembri õhtul viiendat korda toimunud helkurikõnniga „Helkuriga sõbraks!“.

YouTube’i lingid kampaaniaklippidele

Elanikele suunatud Maanteeameti liiklusohutustegevused

 

Elanikele mõeldud liiklusohutustegevuste eesmärk on minimeerida teadlik riskimine ning aidata kaasa ennast säästvate ja teisi arvestavate liiklejate kujunemisele. Tegevuste hulka kuulub teavitamine (sh kampaaniad), koolitused, võrgustikutöö ja nõustamine.

Liiklusohutustegevused jagunevad liiklushariduslikeks ja ennetustegevusteks. Kui esimestega toetatakse riiklikke õppekavu, siis ennetustegevused suunatakse probleemteema riskirühmadele, näiteks noorukitele ja eakatele, aga ka laiemale rahvastikule.

Maanteeamet korraldas 2018. aastal 1157 liiklushariduslikku ja ennetustegevust ning neis osales kokku 68 269 inimest.

Joonis 12. Maanteeameti liiklushariduslikud ja ennetustegevused maakonniti ja liigiti 2018. aastal

Joonis 12. Maanteeameti liiklushariduslikud ja ennetustegevused maakonniti ja liigiti 2018. aastal

Maanteeamet tugineb liikluskasvatustööd tehes peamiselt riiklikule õppekavale, valitsuse määrusele „Laste liikluskasvatuse kord“ ja liiklusohutusprogrammi tegevuskavale. Noortele mõeldud koolituste ja ennetustegevuste eesmärk on kujundada ohutuid liiklusharjumusi, käitumisnorme ja hoiakuid. Lastevanemate kõrval on sihipärase liikluskasvatuse elluviijatena oluline roll ka õpetajatel.

 

Lapsed ja noored

 

Maanteeamet korraldas 2018. aastal 596 lastele ja noortele mõeldud ennetustegevust, millesse kaasati kokku 32 227 last.

Tabel 3. Ennetustegevused lastele ja noortele 2018. aastal

Sihtrühm Tegevuse sisu Tegevuse vorm Tegevuste arv Tegevuses osalenud laste/noorte arv
Lasteaialaps Lasteaedadele suunatud projekt „Liiklusvanker“ Lasteaed/ kool 3/3 51
3. ja 4. klassi õpilased 2017/2018. õa projekt „Tasuta jalgratturi koolitus igale 10-aastasele lapsele” Kool 120 3892
3. ja 4. klassi õpilased Jalgrattasõidu populariseerimise võistlus „Vigurivänt“ Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Paides ja Pärnus Võistlus/kool 6/66 264
3. ja 4. klassi õpilased Jalgratturikoolitust toetav projekt „Vigurelemendid“ Kool 4 48
6. ja 7. klassi õpilased Liiklusohutustegevused „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) lõpplaagrites Laager 15 2315
9. klassi õpilased Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus „Georg ja Kaspar“ Koolitus 144 8270
10. ja 11. klassi õpilased Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus „Viimane piknik“ Koolitus 87 1982
11. ja 12. klassi õpilased, sh kutsekoolis Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus „Selge pilt…!?“ Koolitus 89 3209
Õpilased Muud koolitused lastele Koolitus 41 2695
Õpilased Ohutuspäevad ja avalikud üritused Üritus 79 9074
Õpilased Infopäevad noortele Infopäev 8 427

2018. aastal korraldati „Eesti Vabariik 100“ raames kaks uut konkurssi.

Oktoobri alguses kutsus Maanteeamet 4.–6. klassi õpilasi osalema videokonkursil „100 sekundit kõrvalistest tegevustest liikluses“. Konkursile oodati õpilaste tehtud videoid, mis käsitlevad 100 sekundi jooksul kõrvaliste tegevuste teemat. Esitati 24 tööd, mille autoritele loositi auhindu.

Oktoobrist novembrini korraldati koolinoortele vanuses 7–19 aastat esimest korda fotokonkurss „Silmapaistev Eesti elanik“. Osales üle Eesti 56 noort, kes leidsid omapäraseid, huvitavaid ja realistlikke lahendusi jalakäija pimedas nähtavaks tegemiseks helkuri kandmise kõrval. Ka sellel konkursil osalejatele loositi auhindu.

 

 

Õpetajad

 

Haridusasutustele ja õpetajatele suunati 2018. aastal 220 ennetustegevust, milles osales kokku 3125 õpetajat.

Tabel 4. Ennetustegevused haridusasutustele ja õpetajatele 2018. aastal

Sihtrühm Tegevus Koolituste/tegevuste arv Osalenud haridusasutuste arv Osalenud õpetajate arv
Alushariduse õpetajad Lasteaedade meeskondade sisekoolitused 25 27 432
Alushariduse ja üldhariduskooli õpetajad "Reguleerija I pädevuskoolitus – lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel" koolitus 67 107 983
Üldhariduskoolide õpetajad Jalgratturi koolitust tegevatele õpetajatele praktilised sõiduõppe koolitused ning teoreetilised info- ja õppepäevad 9 73 95
Üldhariduskoolide õpetajad Üldhariduskoolide meeskondade sisekoolitused 8 21 200
Põhikooli õpetajad "Kaitse end ja aita teist" (KEAT) õpetajakoolitus 18 150 189
Õpetajad Temaatilised koolitused 34   333
Õpetajad Infopäevad 11   113
Õpetajad Õpilasi toetavate projektide koordineerimine 25   287
Õpetajad Ohutuspäevad ja avalikud üritused 23   493

Temaatilistel koolitustel käsitleti raudteeohutust, markeerimisprojekti elluviimist, kõrvalisi tegevusi ja enda nähtavaks tegemist. Samuti tutvustati üldhariduskoolide õpetajatele 2017. aastal väljatöötatud ohutusteemalisi õpetajaraamatuid: üle Eesti korraldati 2018. aastal 5 koolitust (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Paides), kus osales 140 õpetajat ja 19 ametite esindajat.

Koostöös Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudiga ilmus septembris alushariduse ajakiri Tea ja Toimeta number 44, mis oli tervenisti pühendatud liikluskasvatusele koolieelses eas. Tallinna Ülikool on kiitnud väljaande heaks kui alushariduse liikluskasvatuse olulise õppematerjali pedagoogide väljaõppes ja liikluskasvatuseks lasteaedades.

Liiklusõpetuse jaoks on Maanteeameti ennetustöö osakond koostanud ning andnud lasteaedade, koolide ja teiste õppeasutuste tasuta kasutusse üle 80 nimetuse liiklusõpetusmaterjale nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 2018. aastaks telliti kõikidele 1. klassi õpilastele liiklusaabitsad, valmis uus õppemetoodiline materjal „Liikluskalender“ ning uuenduskuuri läbis kooliteed alustava lapse ja tema vanema brošüür „Tark laps kooliteel“. Põhilaost väljastati 2018. aastal 196 050 toodet.

 

Koostöö ülikoolidega

 

Viiendat korda toimus üliõpilaste liiklusohutusteemaliste lõputööde konverents, kuhu oli kutsutud esinema lisaks kümnele tublile ülikoolilõpetanule ka Helsingi Ülikooli esindaja. Konverentsil osales 164 omavalitsuste, ülikoolide (nii üliõpilased kui ka õppejõud) ja riigiametite esindajat.

Peale koostöö üliõpilaste lõputeemade valikul ja nõustamisel algatati 2018. aastal Maanteeameti ja ülikoolide (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool) koostöös koolibusside kompleksuuring. Selle käigus uuritakse koolibusside hankimist, tehnilist seisukorda, peatuste ohutust ja õpilaste käitumist, eeskätt turvavöö kasutamist bussis.

Samuti töötati koos Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžiga välja uus ainekava alushariduse õpetajate väljaõppes: „Avatud õpikeskkondade kujundamine eelkoolieas“ (6 EAP). Selle üks osa on liiklusharidus.

 

Eakad

 

Maanteeamet on eakate liiklusturvalisusega tegelenud aastaid. Peamiselt korraldatakse koolitusi ja ohutuspäevi neile eakatele, kes on veel piisavalt elujõulised, et osaleda igapäevaliikluses, kuid vajavad abi ja toetust areneva liikluskeskkonna muutustega toimetulekul.

Eakatele mõeldud tegevuste tulemusena soovib Maanteeamet, et eakate teadmised liiklusohutusest ja liiklusreeglitest täieneksid, et nad oskaksid tunda paremini ära ohte liikluses ning oleksid enda ohutuse tagamisel motiveeritumad.

Maanteeamet korraldas 2018. aastal 109 eakatele ennetustegevust, kuhu kaasati kokku 3323 eakat.

Tabel 5. Ennetustegevused eakatele 2018. aastal

Sihtrühm Tegevus Tegevuste arv Tegevuses osalejate arv
Mootorsõidukijuht vanuses 60 a ja rohkem Koolitus "Väärikas mootorsõidukijuht" mootorsõidukijuhtidele 11 213
Eakas jalakäija/jalgrattur Eakate kergliiklejate koolitus 69 1480
Tallinna ja Harjumaa eakad liiklejad Väärikate vestlusringid 15 364
Eakas liikleja Liikluskohvik 3 103
Eakas liikleja Infopäev 1 40
Paikkonna eakad Maakondlikud ohutuspäevad 10 1123
 

Elanikud

 

Maanteeamet osaleb ohutuspäevadel ja avalikel üritustel eesmärgiga teavitada elanikke peale kampaaniate ka sel viisil ohutu liiklemise olulisusest, võimalustest ja vahenditest. Iga avaliku ürituse puhul arvestatakse eeldatavat sihtrühma ja paikkonna eripära.

Maanteeamet osales tellitud liiklusohutuse õppestendide ja telgitegevustega (sh jalgrattateemalised üritused ja võistlused) 2018. aastal 132 avalikul üritusel, kus käis ligikaudu 26 741 inimest.

Joonis 13. Maanteeameti kõigis koolitus- ja teavitustegevustes osalenute võrdlus 2017. ja 2018. aastal kumulatiivselt

Joonis 13. Maanteeameti kõigis koolitus- ja teavitustegevustes osalenute võrdlus 2017. ja 2018. aastal kumulatiivselt

Järjest rohkem on ennetustöö osakond pööranud tähelepanu vabatahtlike kaasamisele teavitus- ja koolitustegevusse. Näiteks koolitati Lõuna-Eestis jalgratta teemal välja 18 abipolitseinikku, kes omakorda korraldasid selleteemalisi koolitusi 30 haridusasutuse juures 1259 lapsele/õpilasele. Samuti on ennetustööekspertide juhendamisel ja nõustamisel kaasatud vabatahtlikke 126 liiklusohutustegevuse elluviimisse (neist 68 toimus haridusasutustes), kus osales kokku 19 823 inimest.

Tabel 6. Koolitused elanikele 2018. aastal

Sihtrühm Tegevus Koolituste arv Tegevuses osalejate arv
Ettevõtete töötajad Kõrvaliste tegevuste teemalised koolitused ettevõtetes ja riigiasutustes 5. aprillil 18 290
Sõidukiroolis mobiiltelefoniga rääkinud juhid Sekkumiskoolitused „Kui juhid, siis juhi“ 15 150
Ettevõtete töötajad Nelja piirkonna (Harju-, Tartu-, Ida-Viru- ja Pärnumaa) ettevõtetes piirkiiruse koolitus 14 330
Ettevõtete töötajad Liiklusohutuskoolitused ettevõtetes (piirkiirus, kõrvalised tegevused roolis, enda nähtavaks tegemine, joobes juhtimise ohtlikkus jne) 22 377
Koostööpartnerid Koolitused, infopäevad 22 368

 

 

Politsei- ja Piirivalveameti liiklusohutustegevused elanikele

 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) korraldas 2018. aastal lastele ja noortele 1080 liiklusennetustegevust, milles osales kokku 44 325 last ja noort.

Ligikaudu 8956 esimese klassi lapsele jagasid politseinikud Maanteeameti liiklusaabitsad, millega kaasnes 384 korral koolides politseinike antud liiklusohutustund.

Kooliõpilaste koolitustel käsitles PPA helkuri kandmise vajalikkust, jalgratta tehnilise korrasoleku olulisust ning sellega ohutu liiklemise põhimõtteid, mopeedi ja mootorrattaga seotud nõudeid ning vanemas kooliastmes ka riskikäitumist, joobes juhtimisega seonduvat ja õigusnõudeid.

Maanteeameti tellitavatel noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlevatel koolitustel „Selge pilt…!?“ osales 50 korral politseinik, kes oli ühe osa koolitaja.

Maanteeamet korraldas 87 noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlevat koolitust „Viimane piknik“, kus PPA töötajad osalesid koolitajatena. Lisaks korraldasid PPA töötajad veel 9 koolitust, milles osales 345 noort.

Eakatele korraldas PPA 30 koolitust/infopäeva, kus osales ligikaudu 1600 eakat.

26. novembril korraldati üle Eesti helkurikõnd „Pane helkur külge ja tule ka!“. Selle on kogukonnad hästi omaks võtnud: paljud vabaühendused ja teised aktiivsed inimesed vedasid helkurikõndi ise eest ning kutsusid enda innustava olekuga teisigi osalema. Abipolitseinike ja vabatahtlike juba viiendat korda korraldatud ürituse keskmes ongi Eesti elanik oma isikliku eeskujuga. Helkurikõnd on üks paljudest võimalustest, kuidas me saame kujundada oma elukeskkonna turvalisemaks.

Tabel 7. 2018. aastal helkurikõnnil osalenute ja jagatud helkurite ülevaade PPA prefektuuride alusel

  Ida prefektuur Lõuna prefektuur Lääne prefektuur Põhja prefektuur Kokku
Osalejaid 842 1184 1981 936 4943
sh abipolitseinikke 19 64 11 48 142
sh politseinikke 40 52 50 43 185
Jagati helkureid 2996 2036 1136 7206 13 374
Toimumiskohti 13 50 64 43 170