Liiklusaasta 2019

2019. liiklusaasta ülevaate on koostanud Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Liiklusõnnetuste andmed on visualiseeritud andmeanalüüsi tarkvara Tableau abil reaalajas andmebaasist.

Liiklusaasta ülevaates kirjeldatakse

  • liiklusohutuse olukorda,
  • ilmaandmeid kuu kaupa,
  • muutusi liikleja rollist lähtuvalt,
  • ülevaade surmaga lõppenud liiklusõnnetustest,
  • liiklejate hoiakute ja käitumise muutusi,
  • ennetus- ja muid tegevusi.

Liiklusaasta ülevaate lahutamatu osa on liiklusõnnetuste statistika moodul Maanteeameti kodulehel. Seal on võimalik vaadata liiklusohutuse näitajate absoluutarve pikemas aegreas ja jooksva aasta kohta.