Kampaaniad ja elanikele suunatud ennetus 2019

Kampaaniad

Piirkiirus

Liiklusohutuskampaania "Võta aega, mitte elu! Palun järgi piirkiirust."

23. aprillist 20. maini 2019 oli eetris kiiruse kampaania "Võta aega, mitte elu" eesmärgiga liiklejatele teadvustada, kui rasked ja pöördumatud võivad olla kiiruse ületamise tagajärjed.

Kampaaniaga jutustati kahe perekonna tõestisündinud lood. Külliki kaotas oma isa ja laste vanaisa liiklusõnnetuses, mille üks olulisi põhjuseid oli piirkiiruse ületamine. Lugu saab vaadata siit. Madise vend Siim ja venna pruut Maili hukkusid samuti liiklusõnnetuses, mille üks oluline põhjus oli kiiruse ületamine. Seda lugu näeb siit.

Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina rohkematele teguritele. Kiiruse kasvades aheneb juhi nägemisväli ning seetõttu ei jõua roolisolija märgata kõike eesolevat, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg. Enda arvates kiirust ainult natuke ületades seame pidevalt ohtu nii enda kui ka kaasliiklejad. Liiklemine peaks lähtuma põhimõttest võta aega, mitte elusid.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami ning sotsiaalmeediat. Lisaks edastati sõnumeid poodide siseraadiotes, kinodes ning Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes. Kasutusel oli kampaanialeht kiirus.mnt.ee

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 55% sõidukijuhtidest.

Joobes juhtimine

Liiklusohutuskampaania "Omasid ei lasta täis peaga rooli!"

10. juunist 7. juulini 2019 toimus teavituskampaania "Omasid ei lasta täis peaga rooli!", mis oli mõtteline jätk varasemale kampaaniale "Sõber ei lase purjus sõpra rooli!". Kampaania eesmärk oli liiklejatele taaskord kinnitada, et just lähedaste võimuses on alkoholi tarvitanud inimest takistada sõidukirooli istumast.

Igas sõpruskonnas on erinevaid inimesi. Mõned on alalhoidlikumad kui teised. Mõned on kainemad kui teised ja annavad endale aru, et purjus peaga ei peaks rooli istuma. Paraku ei ole neil alati julgust või ettevõtmist teisi korrale kutsuda ja seda erinevatel põhjustel. Kampaania ülesanne oli neid julgustada, andes põhjuse ja põhjenduse sekkumiseks. Kampaania teleklippi saab vaadata siit

Alkohol annab liigse enesekindluse, ahendab vaatevälja tunnelnägemiseks, vähendab reaktsioonikiirust ja koordinatsioonivõimeid. Samuti halvendab alkoholi tarvitamine kiiruse, aja ning vahemaade taju ja hindamisvõimet, vähendab keskendumisvõimet ja suurendab väsimust.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, välireklaami ja sotsiaalmeediat. Lisaks edastati sõnumeid poodide siseraadiotes, kinodes ning Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodes. Kasutusel olid ka riiulirääkijad Selverites ja Stockmannis. Kampaanialehe aadress oli kainejuht.mnt.ee

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 62% elanikkonnast.

Teeületus

Liiklusohutuskampaania "Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja"

13. augustist 9. septembrini 2019 korraldas Maanteeamet teist korda kampaaniat "Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja", mis on ennekõike suunatud lapsevanematele. Sellega tuletati meelde, et täiskasvanutel on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige suurem roll ja nad on oma käitumisega lastele eeskujuks. Iga laps peab teadma, et enne teeületust on vaja peatuda, vaadata mõlemale poole ning veenduda teeületuse ohutuses nii jalakäija kui ka jalgratturina. Kampaania teleklippi saab vaadata siit. 

Lapsevanematel on oluline mõista, et lapsed vajavad liikluses hakkama saamiseks praktikat, mistõttu toimus kampaania raames 26. augustist 1. septembrini lapsega jalgsi liiklemise nädal. Sel ajal kutsuti lapsevanemaid üles lastega võimalikult palju jalgsi liiklema ja neile näitama, kuidas sõiduteed ohutult ületada. Lisaks toimus 9.–13. septembrini lasteaedades "Liiklustarga liiklusnädal", mille eesmärk oli perede seas populariseerida ohutut jalgsi liiklemist ja jalgrattasõitu ning aktiveerida lapsevanemaid õpetama lapsi ohutult liiklema.
2019. aasta sügisel markeerisid 5. ja 6. klasside õpilased juba neljandat korda nende endi kaardistatud teeületuskohtadesse meeldetuletuse "Peatu, vaata, veendu!".

Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami ning sotsiaalmeediat. Teavituskanalina kaasati lisaks eKool. Kasutusel oli kampaanialeht ettenaitaja.mnt.ee.

Kampaania võitis ka selge sõnumi auhinna kategoorias parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 58% elanikest.

Kõrvalised tegevused

Liiklusohutuskampaania "Kui juhid, siis juhi"

16. septembrist 13. oktoobrini 2019 toimus kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele tähelepanu tõmbav kampaania "Kui juhid, siis juhi". Kampaania eesmärk oli liiklejates kinnistada teadmist, et kõrvaliste tegevustega tegelemine roolis on ohtlik ning inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult, mistõttu kaob juht piltlikult roolist.

Uuringud on näidanud, et kui juht räägib sõidu ajal telefoniga, muutub tema võime ümbritsevat teadvustada ja tunnetada samaväärseks, nagu oleks ta joonud 2–3 klaasi veini. Juhtimise ajal telefoniga rääkides väheneb juhi fokusseeritud nägemisväli poole võrra. Kirjutades autoroolis sõnumit, on inimese pilk järjest teelt eemal keskmiselt viis sekundit, ent liikluses võib juba murdosa sekundi jooksul olukord ohtlikuks muutuda. Kampaania teleklippi saab vaadata siit.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami ning sotsiaalmeediat. Lisaks edastati sõnumeid poodide siseraadiotes ja kinodes.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaaniat märkas 72% mootorsõidukijuhtidest.

 

Elanikele suunatud liiklushariduslikud tegevused

 

Ennetustöö ja liikluskasvatuse eesmärk on liiklejat muutuvas keskkonnas toetada ning kujundada liiklejate liikluskäitumist läbi teavitustöö ja liiklushariduse. Ennetustöö ja liikluskasvatuse ülesanne on suurendada erinevate sihtgruppide liiklusteadmisi ja mõjutada liiklejate hoiakuid. Pikemas plaanis aitavad need parendada meie liikluskultuuri ja vähendada liiklusõnnetusi ning aidata kaasa 0-visiooni eesmärkide täitumisele. Selleks on vajalik tegevuste süsteemsus ja järjepidevus – väärtused, hoiakud ja käitumine muutuvad aegamööda.  20 aastat Maanteeameti ennetustegevust ja liikluskasvatust on oluliselt mõjutanud meie igapäevast liikluskäitumist  ja -harjumusi: uueks  normaalsuseks on saanud helkuri kandmine, turvavöö kinnitamine autos, laste turvavarustuse kasutamine autos ning joobes juhtimine on taunitav. Tänapäeval räägime lisaks ennetustegevustele kaasa suures osas ka elukestvas liiklushariduses. Tähtsad märksõnad seejuures on: koostöö erinevate osapoolte vahel, ühine vastutus noorele liiklejale eeskujuks olemise kaudu; hoolivuse ja teistega arvestamise väärtustamine liikluses; teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks; elukestev õpe jpm.

Maanteeamet korraldas 2019. aastal 1028 liiklushariduslikku või ennetustegevust ning neis osales kokku 62 842 inimest.

 Joonis 1. Maanteeameti liiklushariduslikud ja ennetustegevused maakonniti ja liigiti 2019. aastal.

 

Lapsed ja noored

 

Maanteeamet korraldas 2019. aastal 553 lastele ja noortele mõeldud ennetustegevust, millesse kaasati kokku 28 500 last.

Tabel 1. Ennetustegevused lastele ja noortele 2019. aastal

 

Sihtrühm Tegevuse sisu Tegevuse vorm Tegevuste arv Tegevuses osalenud laste/noorte arv
Lasteaialaps Lasteaedadele suunatud projekt „Liiklusvanker“ Lasteaed/kool 10/10 554
3. ja 4. klassi õpilased 2017/2018. õa projekt "Tasuta jalgratturi koolitus igale 10-aastasele lapsele" Kool 145 4386
3. ja 4. klassi õpilased Jalgrattasõidu populariseerimise võistlus "Vigurivänt" Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Paides ja Pärnus Võistlus/kool 6/66 264
3. ja 4. klassi õpilased Jalgratturi koolitust toetav projekt "Vigurelemendid" Kool 4 127
5. ja 6. klassi õpilased Markeerimisprojekt "PEATU, VAATA, VEENDU!" infopäevad Infopäev/kool 11/128 3870
6. ja 7. klassi õpilased Liiklusohutustegevused "Kaitse end ja aita teist" (KEAT) lõpplaagrites Laager 16 2716
9. klassi õpilased Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus "Georg ja Kaspar" Koolitus 145 8100
10. ja 11. klassi õpilased Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus "Viimane piknik" Koolitus 84 1980
11. ja 12. klassi õpilased, sh kutsekoolis Noorte riskikäitumist ja ohutumaid käitumismudeleid käsitlev koolitus "Selge pilt…!?"  Koolitus 78 2738
Õpilased Muud koolitused lastele Koolitus 41 2238
Õpilased Muud projektid Projekt 13 1527

 

Liiklushariduslikud projektid ja konkursid

 • Liiklusvankri projekti lasteaedadele liikluskasvatuse läbiviimiseks ja Vigurelementide projekti haridusasutustele jalgrattakoolituse toetuseks oleme juba aastaid läbi viinud ja haridusasutused on need hästi vastu võtnud.

Viimastel aastatel on haridusasutused aktiivsemalt liitunud meie kahe projektiga:

 • "Tasuta jalgratturi koolitus igale 10-aastasele lapsele". Projektiga toetame üldhariduskoole, kes korraldavad lastele tasuta jalgratturi koolitusi. Projekti eesmärk on toetada koolituse kättesaadavust ning läbi põhjaliku jalgratturi koolituse suurendada liiklusohutust. Aasta aastalt on kasvanud projektis osalevate koolide arv.
 • Teine projekt PEATU, VAATA, VEENDU! on suunatud viienda ja kuuenda klasside õpilastele ja selle eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Kui 2016. aastal osales aktsioonis 38 kooli ning markeeriti üle-eestiliselt 150 kohta, siis aasta-aastalt on projektiga liitunud üha rohkem haridusasutusi ning 2019. aastal oli osalevaid koole juba 128 ning markeeritavaid kohti ligi 500. Nimetatud projektid jätkuvad ka 2020. aastal.
 • Teist aastat viib ennetustöö osakond läbi konkursse haridusasutuste noortele. Loomingukonkursile "Ma❤️Elu" olid oodatud tööd, kus käsitleti liikluses kõrvaliste tegevuste teemat. Konkurss toimus kolmes vanuseastmes ja oli sel aastal suunatud 3.–12. klassi õpilastele. Võime tunnistada, et jäime tulemusega rahule  –  27. oktoobriks oli meieni jõudnud sadakond tööd, mille valmimisele aitas kaasa ligi 170 noort.
 • Foto- ja ideekonkursile "Silmapaistev Eesti elanik" ootasime foto- või ideelahendusi, kuidas ennast huvitavalt ja loominguliselt liikluses nähtavaks teha. Selle aasta konkursi märksõnadeks olid hoolimine ja innovaatilisus ning konkursist võis osa võtta üksi, sõbraga, perega, klassiga või kasvõi trennikaaslastega. Tähtaeg ideekonkursil osalemiseks oli 22. november ja selleks ajaks laekus 23 tööd.
 

Õpetajad 

 

Haridusasutustele ja õpetajatele suunati 2019. aastal 133 ennetustegevust, milles osales kokku 1955 õpetajat.

Tabel 2. Ennetustegevused haridusasutustele ja õpetajatele 2019. aastal

Sihtrühm Tegevus Koolituste/tegevuste arv Osalenud õpetajate arv
Alushariduse õpetajad Lasteaedade meeskondade sisekoolitused 33 524
Alushariduse ja üldhariduskooli õpetajad "Reguleerija I pädevuskoolitus – lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel" koolitus 45 625
Üldhariduskoolide õpetajad Jalgratturi koolitust tegevatele õpetajatele praktilised sõiduõppe koolitused ning teoreetilised info- ja õppepäevad 15 151
Üldhariduskoolide õpetajad Üldhariduskoolide meeskondade sisekoolitused 13 278
Üldhariduskoolide õpetajad "Kaitse end ja aita teist" (KEAT) õpetajakoolitus 18 190
Õpetajad Infopäevad 9 187

 

Maanteeameti uuring: Liiklushariduse toimimine lasteaias ja koolis 

Mida uuringud välja toovad?

 1. Lasteaia tasandil on planeerimine nihkunud lähemale rühmategevustele, liiklusteemade lõimimine on suurenenud nii erinevates ainevaldkondades kui ka laste mängukeskkonna loomisel. Samuti on suurenenud lõiming ainetundidesse ja õpilaste loovtöödesse ka koolides: eriti just I ja II kooliastmes inimeseõpetusse ning III kooliastmes geograafiasse ja füüsikasse.
 2. Uuringu tulemused annavad tagasisidet ka ennetustöö osakonna korraldatud haridusasutuste meeskondade liikluskoolituste mõjule: koolituste kvaliteediga on õpetajad väga rahul, samuti on koolitusel käsitletud õppevahendid, meetodid ja muud võimalused järjest rohkem lasteaedades ja koolides kasutuses.
 3. Kui lasteaias on kasvanud liiklusteema vedamine pigem töögruppide poolt, siis kooli puhul tegutseb pigem aineõpetaja.
 4. Jalgratturi koolituse läbiviimine koolides on stabiilselt kõrge (80%). Peamiselt panustavad õpetajad ise koolituse läbiviimisse, mis näitab jätkuvat vajadust meie poolt õpetajate toetamiseks (õppematerjalid, jalgratturi koolitajate koolitus, jalgratturite koolitust toetav projekt).
 5. 2017. aastal valmis Haridus- ja Teaduministeeriumi eestvedamisel tervise ja ohutuse teemade käsitlemiseks õpetajaraamat. Selle aasta uuring näitas, et juba on õpetajaraamatuga tutvunud ja seda kasutanud õpetajate arv päris suur: lasteaedades 55% ja koolides 52%.
 6. Nii lasteaedades kui koolides kasutatakse järjest rohkem õppevahendite saamiseks veebilehte www.liikluskasvatus.ee.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda Maanteeameti kodulehel. 

 

Eakad 

 

Maanteeamet korraldas 2019. aastal 86 eakale ennetustegevust, millega kaasati kokku 2281 eakat.

Maanteeamet on eakate liiklusturvalisusega tegelenud aastaid. Peamiselt korraldatakse koolitusi ja ohutuspäevi neile, kes on veel piisavalt elujõulised, et osaleda igapäevaliikluses, kuid vajavad abi ja toetust areneva liikluskeskkonna muutustega toimetulekul.

Eakatele mõeldud tegevuste tulemusena soovib Maanteeamet, et teadmised liiklusohutusest ja liiklusreeglitest täieneks nii, et osataks tunda paremini ära ohte liikluses ning oleksid enda ohutuse tagamisel motiveeritumad.

Tabel 3. Ennetustegevused eakatele 2019. aastal

Sihtrühm Tegevus Nimetus Tegevuste arv Tegevuses osalejate arv
Mootorsõidukijuht vanuses 60 a ja rohkem Koolitus mootorsõidukijuhtidele "Väärikas mootorsõidukijuht" Koolitus 14 289
Eakad jalakäijad/ jalgratturid Eakate kergliiklejate koolitus Koolitus 60 1236
Tallinna ja Harjumaa eakad liiklejad Väärikate vestlusringid Koolitus 3 63
Tallinna ja Harjumaa eakad liiklejad Liikluskohvik Koolitus 4 68
Tallinna ja Harjumaa eakad liiklejad Maakondlikud ohutuspäevad Ohutuspäev 5 625
 

Elanikud

 

Maanteeamet osales tellitud liiklusohutuse õppestendide ja telgitegevustega 2019. aastal 150 avalikul üritusel, kus osales ligikaudu 26 876 inimest.

Peale üleriiklike kampaaniate osaleb Maanteeamet piirkondlikel ohutuspäevadel ja avalikel üritustel eesmärgiga teavitada elanikke ohutu liiklemise olulisusest, võimalustest ja vahenditest. Iga avaliku ürituse puhul arvestatakse eeldatavat sihtrühma ja paikkonna eripära.

Järjest rohkem on ennetustöö osakond pööranud tähelepanu elanikkonna ja ettevõtete koolitamisse ning vabatahtlike kaasamisele teavitus- ja koolitustegevusse. 2019. aastal on hea praktika näiteks koostöö Omnivaga, kus lisaks ettevõtte oma suurele panusele töötajate liiklusteadlikkuse tõstmisel viisid maakondade ennetustöö eksperdid läbi erinevates piirkondades kokku 16 koolitust ja ühe ohutuspäeva.

Tabel 4. Koolitused elanikele 2019. aastal

Sihtrühm Tegevus Koolituste arv Tegevuses osalejate arv
Lapsevanemad Haridusasutustes lastevanematele tellitud liikluskasvatuse koolitused 4 60 
Ettevõtete töötajad Liiklusohutuskoolitused ettevõtetes (teeületus, jalgrattaga sõit, piirkiirus, kõrvalised tegevused roolis, enda nähtavaks tegemine, joobes juhtimise ohtlikkus jne) 16 376
Koostööpartnerid Koolitused, infopäevad 4 61
Elanikkond Liiklusohutuse teemadel koolitused paikkonna vajadusest tulenevalt 73 2318
Elanikkond Muud infopäevad 13 718

 

 

Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti kergliiklejatele suunatud ennetusalane tegevus

 

2019. aastal viis PPA kokku läbi ligi 1500 liiklusteemalist ennetustegevust, milles osales ca 35 000 last ja 8000 täiskasvanut.

Lastele suunatud ennetustegevused

 • PPA jõudis lasteaedades 136 liiklusteemalise tegevusega umbes 5000 lapseni. Lasteaias räägitakse lastele peamiselt helkurite kandmise vajalikkusest ning jalgrattaga sõitmise reeglitest ja ohutusest.
 • 400 liiklusteemalise tegevusega jõuti umbes 9000 kooliõpilaseni (Selge Pilt ja Viimane Piknik siin hulgas ei ole). Ligikaudu 7000 esimese klassi last said politseinike abil liiklusaabitsate omanikeks. Aabitsate jagamisega kaasneb koolides ka politseinike läbiviidav liiklusohutuse tund.

Politsei- ja piirivalveamet on liiklusteemalistes loengutes ja koolitustel käsitlenud järgmisi teemasid:

 • helkuri kandmise vajalikkus,
 • jalgrataste tehniline korrasolek ning ohutu jalgratta liiklemise põhimõtted,
 • mopeedi ja mootorrattaga seotud nõuded ning vanemas kooliastmes riskikäitumine,
 • joobes juhtimisega seonduv ja seadusandlus.

PPA on jalgrataste tehnilise korrasoleku saavutamiseks võtnud suuna kontrollida jalgrattahooaja alguses koolide juures jalgrattaid, millega lapsed kooli tulevad.

Lisaks osaleti ligi 100-l ennetusüritusel/tegevustel, kus käsitleti liiklusohutuse teemasid lastest eakateni – alates motoshowst, helkurite valmistamise töötubadest kuni tegevusteni autokoolides ja lastekaitsepäevadel. Nendel üritustel on osalenud ca 5000 last ja 4000 täiskasvanut.

Kodanikupäeval, 26. novembril, korraldasid abipolitseinikud ühes heade koostööpartneritega üle Eesti aktsiooni „Helkuriga sõbraks“, mille käigus kutsuti üles aktiivseid inimesi andma oma panus kodukoha elanike nähtavaks tegemisel. Kogu- ja sõpruskondade kaasabil sai üle Eesti silmapaistvaks enam kui 10 000 inimest.

Helkurkõnni kokkuvõte:

 • Põhja-Eestis oli 30 kogunemiskohta, osales enam kui 500 inimest, 4000 jalakäijat muudeti nähtavaks;
 • Lõuna-Eestis oli 36 kogunemiskohta, osales 913 inimest, 1773 jalakäijat muudeti nähtavaks;
 • Lääne-Eestis oli 60 kogunemiskohta, osales 1274 inimest, 2836 jalakäijat muudeti nähtavaks;
 • Ida-Eestis oli 8 kogunemiskohta, osales 180 inimest, 1750 jalakäijat muudeti nähtavaks.

Oleme kaasa löönud 26 "Selge pilt" koolitusel, milles on osalenud ca 300 õpilast.

Täiskasvanud elanikkonnale suunatud ennetustegevused

PPA suunas 2019. aasta alkoholi mõju all tabatud mootorsõidukijuhid rehabilitatsiooniprogrammi KOJU 704 korral.

Järelkoolitusel osalemisega pidid sõidukijuhid ise vabatahtlikult nõus olema ja sellega nõustumisel vähendas politseinik määratavat karistuse määra.

 

Koostas

Nurmely Mitrahovitš
Politsei- ja Piirivalveamet

Solveig Edasi
Maanteeamet