Liiklusjärelvalve, avastamine ja menetlus 2019 (PPA)

2019. aastal suurenes avastatud liiklusalaste väärtegude arv. Seda mõjutasid nii 15% võrra suurenenud liiklusjärelvalve aeg kui ka aasta algusest kehtima hakanud lühimenetlus. Viimane vähendas avastatud rikkumiste menetlemisele kulunud aega ja lubas selle võrra panustada enam järelevalvele. Lühimenetlusega vormistati 53% avastatud rikkumistest.

Kiiruse ületamisi tuvastati kokku 50 851, mis on 39% rohkem kui 2018. aastal. Enim suurenes kuni 20 km/h kiirust ületanute osakaal, mis moodustas poole kõigist tuvastatud kiiruse ületamistest. Eelnevatel aastatel oli nende osatähtsus 23-33%. 2019. aastal võeti automaatsel kiiruse mõõtmisel kasutusele ka mobiilne kiiruskaamera. Kui aastatel 2016–2018 tuvastati automaatsete kiiruskaameratega 110 000–114 000 rikkumist aastas, siis 2019. aastal kasvas see 136 000-ni. See kasv tuli eelkõige mobiilse kiiruskaamera kasutuselevõtust.

2019. aasta jooksul tehti 921 500 joobekontrolli, neist 38% "Kõik puhuvad" reidide käigus. Alkoholi piirmäära ületanud ehk joobes juhte tabati 7100. Kõigi kontrollitute hulgas moodustab see 0,8%. Nende osakaal kõigi kontrollitute hulgas ei ole muutunud. Võrreldes eelmise aastaga suurenes kolme protsendipunkti võrra kerges joobes juhtide osakaal.