Erivedude ja liikluskeelualased load

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus väljastab järgmisi lubasid:

  • koormuspiiranguga seotud sõiduluba;
  • suuremõõtmelise ja raskekaalulise eriveo eriluba riigimaanteedel.

Maanteeamet väljastab suur- ja raskeveose lube ainult riigimaanteedele. Linnatänavatel, valla- ning erateedel pöörduge loa saamiseks linna- või vallavalitsuse või eratee omaniku poole (vajadusel nende volitatud isikute poole). 

Eriloa taotluse saab esitada Maanteeameti e-teeninduses.

Liikluskeelualase loa taotluse koormuspiiranguga teelõigu kasutamiseks saab esitada Maanteeameti e-teeninduses.

Liikluskeelu alaste lubade kohta saab täiendavat informatsiooni aadressilt veoluba [at] mnt.ee.

Koormuspiirangu ja erivedude küsimustega võtke ühendust tel 612 0100.