Teehoiuväliste tegevuste load

Teehoiuväliste tegevuste load teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks.

Teehoiuväliste tegevuste load metsamaterjali või muu materjali ladustamiseks ja töövahendite paigaldamiseks teele, teemaale või teekaitsevööndisse.

Põhja regioon

Kooskõlastusajad Harju maakonnas Mäepealse 19, Tallinn

 • Teel, teemaal ja teekaitsevööndis toimuv maanteehoiuväline tegevus
  Heinar Kivinurm
  el 630 4844, 514 6504
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Kooskõlastusajad Rapla maakonnas
Viljandi mnt 92, Rapla

 • Teel, teemaal ja teekaitsevööndis toimuv maanteehoiuväline tegevus
  Ülo Veerde
  tel 630 4881, 505 3013
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Lõuna regioon

 • Võru maakond
  Uno Püvi
  tel 782 7315, 513 3241
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Tartu maakond
  Vello Kivineem
  tel 740 8124, 5301 1887
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Põlva maakond
  Tõnis Pleksepp
  tel 799 8452, 504 9947
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Jõgeva maakond
  Urmas Ilves
  tel 776 2062, 510 0518
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Valga maakond
  Rein Soovares
  tel 766 8414, 511 8145
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Lääne regioon

 • Lääne regiooni keskus
  Teehoiutööde väliste tööde lubade väljastamine ja tehnovõrkude projektide tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine
  Meelis Saat 
  tel 446 4605, 53 048 196
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Hiiumaa esindus
  Teehoiutööde väliste tööde lubade väljastamine ja tehnovõrkude projektide tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine
  Palume pöörduda regiooni hooldeosakonna poole.
 • Läänemaa esindus
  Teehoiutööde väliste tööde lubade väljastamine ja tehnovõrkude projektide tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine
  Palume pöörduda regiooni hooldeosakonna poole.
 • Saaremaa esindus
  Materjalide ladustamine teemaaalale,  lubade väljastamine/kooskõlastamine ning tehnovõrkude projektide tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 •  Viljandimaa esindus
  Teehoiutööde väliste tööde lubade väljastamine ja tehnovõrkude projektide tehniliste tingimuste väljastamine ja kooskõlastamine
  Palume pöörduda regiooni hooldeosakonna poole.

Ida regioon

 • Järva, Lääne-Viru, Ida-Viru maakonnad
  Ivan Nikitin
  tel 325 8727, 504 3631
  Vastuvõtuajad: kokkuleppel
 • Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamine:
  Järva maakond: Tariston AS, jarva@tariston.ee
  Lääne-Viru maakond: AS Eesti Teed, info@eestiteed.eu
  Ida-Viru maakond: AS TREV-2 Grupp, idaviruhoole@trev2.ee