Teemaa

Teemaaga külgnevate maaüksuste piiriprotokollide kooskõlastamine

 

Harju- ja Raplamaa Ene Kõiv
tel 325 8749
Ida- ja Lääne-Virumaa ning Järvamaa Jaan Rea
tel 337 2693
Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa

Liis Põder
tel 740 8109

Aare Lepik
tel 740 8104, 506 7258

Lääne-, Pärnu-, Viljandi- Saare- ja Hiiumaa Kalev Repp 
tel 443 5695, 5621 5617
Harju- ja Raplamaa paberdokumentide kooskõlastused (asukoht Tallinn) Sülvi Seppel-Hüvonen
tel 611 9333, 5332 1090

NB! Palume saata info ja dokumendid piiriprotokollide koostamiseks ainult aadressil maantee@mnt.ee.
Piiriprotokollidesse mitte lisada ametniku nime, vaid ainult Maanteeameti volitatud isik.