Materjalid

Ürituste materjalid

Liikuvuskava

2018

01. veebruaril 2018 toimus Maanteeameti tellimusel valminud Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside küsitlusuuringu tutvustav seminar.

Mari Jüssi "Linnapiirkonna liikuvus- ja arengumustrid" (2.99 MB, PDF)
AS Kantar EMOR "Harju, Kohila ja Rapla liikumisviiside küsitlusuuringu tulemused" (2.2 MB, PDF)
Liis Vahter "Tallinna ja Harjumaa liikuvusandmed mobiilpositsioneerimise meetodil" (4.84 MB, PDF)
Terje Villemi "Tasuta maakonna ühistranspordi mõjud Harjumaal" (2.34 MB, PDF)
Allan Rood "Liikuvuse ja transpordi arengud Harju maakonnaplaneeringus 2030+" (5.06 MB, PDF)
Andres Levald "Asustuse arengu suunamine" (4.28 MB, PDF)

 

Liiklusohutus

2020

8. oktoobril toimus seitsmes tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents. Ettekandeid saab vaadata Maanteeameti YouTube'i kanalil. Maanteeameti pakutavad uurimisteemad 2020/2021. õppeaastaks leiab siit (155.45 KB, PPTX).

2019

10. oktoobril toimus kuues tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2019.

Konverentsi saab järelvaadat siit.

Gunnar Meinhard, väitekiri teaduskraadi omistamiseks Reinimaa Fridrich-Wilhelmsi ülikoolis Bonnis: Uuring esmase preventsiooni tasandil riskivältimiskoolituse "Selge Pilt...!?" põhjal. Esitlus (625.9 KB, PDF)
Liis Sepp „Eakate ootused ja kogemused linnaruumilt sõidutee ületamisel Tallinna näitel“ (1.1 MB, PDF) Esitlus (425.84 KB, PDF)
Herdo Kala „Alarmsõiduki juhtimine väsimusseisundis Politsei-ja Piirivalveameti näitel“ (616.77 KB, PDF) Esitlus (1.05 MB, PDF)
Mihkel Kask "Eestis toimunud mootorrattaõnnetuste statistika ning mootorrattasõbralik taristu" (353.07 KB, PDF) Esitlus (445.37 KB, PDF)
Triinu Uiboleht „Ilmaolude mõju inimkahjudega liiklusõnnetuste toimumisele Eestis 2014-2018“ (4.02 MB, DOCX) Esitlus (2.4 MB, PDF)
Vladislav Artjuh „Hooldenõuete kajastamine meedias ja meediakajastuste mõju liiklusohutusele“ (1.85 MB, PDF) Esitlus (2.59 MB, PDF)
Oskar Vevers „Kergliiklusandmete kogumise meetodid ja kergliiklejate analüüs Tartu linna näitel“ (891.98 KB, PDF) Esitlus (805.49 KB, PDF)
Alar Smirnov "2019. aasta lõputööde raames läbiviidud uuringud: Koolibusside tehnilise seisukorra uuring Rapla ja Kohila valla näitel (1.87 MB, PDF) (Alar Smirnov); Turvavarustuse kasutamine koolibussides Rapla valla näite (722.27 KB, PDF)l (Rando Luhaorg); Ruila Põhikooli õpilaste turvavarustuse kasutusharjumused koolibussis enne ja pärast kogemusõppe tundi (852.8 KB, PDF)(Rafael Millerman)"

Esitlus (803.01 KB, PDF)

Kai Kuuspalu "Koolibusside ohutuse kompleksuuringu tutvustus" Esitlus (643.92 KB, PDF)
Rait Vilgats (743.2 KB, PDF)"Alarmsõidul olevast operatiivsõidukist tuleneva liiklusohu vähendamine läbi B-kategooria sõidukijuhtide koolitamise Harjumaa näitel" (743.2 KB, PDF) Esitlus (1.05 MB, PDF)
Keity Ader "Noorte liikluskäitumine ja eeskuju lapsevanemana" (2.44 MB, PDF) Esitlus (439.35 KB, PDF)

 

2018

11.oktoobril toimus Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses viies tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2018.

Igor Radun "Driver fatigue - my research and current developments" Esitlus (4.58 MB, PDF)
Rasmus Ojamets "Väsimuse kui liiklusohu konstrueerimine 18-25aastaste meessoost sõidukijuhtide näitel" (735.14 KB, PDF) Esitlus (1.16 MB, PPTX)
Andrus Raamat "Liiklusrikkumiste ja liiklusõnnetuste seosed Eestis" (1.65 MB, PDF) Esitlus (1.19 MB, PPT)
Mari-Ly Proos "Kergliiklejate kõrvalised tegevused Viljandis" (1.08 MB, PDF) Esitlus (10.99 MB, PPTX)
Mari-Liis Nurk "Kiirustabloo mõjususe uuring" (1.4 MB, PDF) Esitlus (2.04 MB, PPTX)
Margus Magus "Ühenduskiirused Eesti riigimaanteedel Tallinn-Tartu ühenduse näitel" (1.64 MB, PDF) Esitlus (206.38 KB, PPTX)
Siim Vahi "2+1 sõidurajaga möödasõidu ala mõju sõidukiirusele" (2.32 MB, PDF) Esitlus (1.36 MB, PPTX)
Lembi Sillandi "Haridusasutuse lähiümbruse liiklusohtude analüüs ja parendusettepanekud Haapsalu Linna Algkooli näitel" (1.88 MB, PDF) Esitlus (18.81 MB, PPTX)
Tanel Tepandi "Õuealade liikluskorralduse analüüs ja lahendused liiklusohutuse suurendamiseks" (4.9 MB, PDF) Esitlus (3.33 MB, PPTX)
Elle Ljubomirov " (1.26 MB)Abivahendeid kasutavate inimeste liikumisviisid ja -võimalused linnaruumis" Esitlus (5.09 MB, PPTX)
Brita Vibo "Liiklusõnnetuste dünaamika ja muutuste tulipunktid Tallinnas ja naabervaldades aastatel 2012-2017" (2.67 MB, PDF) Esitlus (2.15 MB, PPTX)

 

2017

13. oktoobril 2017 toimus Maanteeameti ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös liiklusohutuse alaste üliõpilastööde konverents.

Ahti Jakson "Liiklusõnnetuste põhjused raskeveokitega ja nende põhjuste analüüs" (906.05 KB, PDF) esitlus (2.56 MB, PPTX)
Andreas Saluste "Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine" (2.31 MB, PDF) esitlus (2.98 MB, PPTX)
Heleni Puusemp "6-7-aastaste laste liiklusalased teadmised Türi valla lasteaedade näitel" (850.14 KB, PDF) esitlus (751.15 KB, PPTX)
Kerli Tallo "Õppetegevused koolieelikute ja üldhariduskooli I kooliastme õpetajatele liiklusteema lõimimiseks" (5.1 MB, PDF) esitlus (1.38 MB, PDF)
Kristiina Niibon "Koolieelikute ja üldhariduskooli I kooliastme liiklusteema õppetöösse lõimimise õppevahendid" (3.57 MB, PDF) esitlus (1.38 MB, PDF)
Lauri Vigla "Libeduse mõju riigiteede liiklusohutusele" (3.87 MB, PDF) esitlus (506.5 KB, PPT)
Liis Sepp "Liikluskasvatus liiklusväljakutega ja liiklusväljakuteta lasteaedades üheksa Tallinna lasteaia näitel" (1.34 MB, PDF) esitlus (3.12 MB, PPTX)
Marike Adamka "6-7 aastaste laste liiklusalased teadmised ja oskused liiklusõppeväljakuga ja liiklusõppeväljakuta lasteaedade näitel" (680.55 KB, PDF) esitlus (3.12 MB, PPTX)
Marite Rõõm "Kiirustabloode mõju mootorsõidukijuhtide kiiruskäitumisele" (2.67 MB, PDF) (mõõtmistulemused (349.99 KB, XLSX)) esitlus (368.12 KB, PDF)
Mihhail Kravtšenko "Kalaranna tänava elukaar" (15.84 MB, PDF) esitlus (7.36 MB, PPT)
Priit Taklaja "Keskkonda säästva sõiduki juhtimise koolituse tulemuslikkus ecodriving koolituse meetodiga" (611.95 KB, PDF) esitlus (1.13 MB, PPTX)

 

2016

Andreas Lill "Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu km 5,7-12,6 projektlahenduse liiklusohutuse audit" (6.87 MB, PDF) esitlus (12.13 MB, PPTX)
Eve Tellissaar "Õpilaste liikumisviiside uuring Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitel" (1.29 MB, PDF) esitlus (3.96 MB, PPT)
Getriin Ess "6-7-aastaste laste liiklusalased teadmised" (688.79 KB, PDF) esitlus (2.3 MB, PPT)
Jevgeni Kuznetsov "Lõppastme libedaraja riskivältimise koolitus" (1.11 MB, PDF) esitlus (3.16 MB, PPTX)
Kaido Kesper "Tallinna Saksa Gümnaasiumi juurdepääsutee ning parkimiskohtade uuring" (1.52 MB, PDF) esitlus (3.96 MB, PPT)
Kaimar Juss "Mootorsõidukijuhi sõidueksami hindamine Eestis" (1.15 MB, PDF) esitlus (7.6 MB, PPT)
Kristjan Kalja "Parkimiskohale kehtestatud parkimsstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates" (1.64 MB, PDF) esitlus (3.22 MB, PPTX)
Margo Päärmann "Talverehvide kasutamine sõiduautodel Pärnu linna näitel" (587.89 KB, PDF) esitlus (781.01 KB, PPTX)
Marko Mertens "Sõidueksami hindamismeetodid Eestis eksamineerijate hinnangul" (997.82 KB, PDF) esitlus (7.6 MB, PPT)
Merlin Rehema "Jalgsi liikumine kui transpordiviis: linnaruumi mõju inimeste valikutele" (2.1 MB, PDF) esitlus (2.03 MB, PDF)
Mihkel Riiman "Hävinenud sõidukite taastamise tingimused ja andmebaasi täiendamine" (2.77 MB, PDF) esitlus (865.55 KB, PPTX)
Reimo Tarkiainen "Kergliiklejatele ohtlike infrastruktuuriobjektide analüüs" (2.55 MB, PDF) esitlus (16.66 MB, PPTX)
Taavi Piller "Bus Rapid Transit’i rakendamise võimalikkusest Tallinnas" (1.6 MB, PDF) esitlus (2.67 MB, PPTX)
Tõnis Tokko "Psühholoogiline sekkumine „Impulsiivne käitumine liikluses“ ja viha ning impulsiivsuse näitajate seos algajate juhtide liikluskäitumisega" (539.65 KB, PDF) esitlus (14.86 MB, PPTX)

Ehitus

Ehitusvaldkonna pressikonverents 08.04.2020

Ehitusvaldkonna pressikonverents 02.04.2019

Ehitusvaldkonna pressikonverents 04.04.2018

Ehitusvaldkonna pressikonverents 28.03.2017

Ühistransport

Ühistranspordi seminar 1.11.2018

Kirke Williamson "Muudatusterohke aasta 2018" (681.57 KB, PDF)

Tanel Talve, Karl Tiitson „Nõudetransport“ (2.09 MB, PDF)

Ahto Pahk „Järelevalve ühistranspordis“ (710.82 KB, PDF)

Kalev Petti  „Ühistranspordiga rahulolu uuring“ (1.54 MB, PDF)

Terje Villemi  „Teenindustaseme – ja kvaliteedi olulisus ühistranspordis“ (314.31 KB, PDF)

Maikl Aunapuu  „ÜTK loomine ning väljakutsed liinide planeerimisel“ (1.7 MB, PDF)

Madis Lepp „Ühistranspordi hinnaindeks“ (168.81 KB, PDF)

Aini Proos  „Numbrid ühistranspordi valdkonnas“ (856.04 KB, PDF)

 

Ühistranspordi seminar 12.10.2017

 

Ühistranspordi seminar 6.10.2016

Trükised

Infomaterjalid