Materjalid

 

Ürituste materjalid

Liikuvuskava

2018

01. veebruaril 2018 toimus Maanteeameti tellimusel valminud Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside küsitlusuuringu tutvustav seminar.

Mari Jüssi "Linnapiirkonna liikuvus- ja arengumustrid" (2.99 MB, PDF)
AS Kantar EMOR "Harju, Kohila ja Rapla liikumisviiside küsitlusuuringu tulemused" (2.2 MB, PDF)
Liis Vahter "Tallinna ja Harjumaa liikuvusandmed mobiilpositsioneerimise meetodil" (4.84 MB, PDF)
Terje Villemi "Tasuta maakonna ühistranspordi mõjud Harjumaal" (2.34 MB, PDF)
Allan Rood "Liikuvuse ja transpordi arengud Harju maakonnaplaneeringus 2030+" (5.06 MB, PDF)
Andres Levald "Asustuse arengu suunamine" (4.28 MB, PDF)

 

Liiklusohutus

2017

13. oktoobril 2017 toimus Maanteeameti ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös liiklusohutuse alaste üliõpilastööde konverents.

Ahti Jakson "Liiklusõnnetuste põhjused raskeveokitega ja nende põhjuste analüüs" (906.05 KB, PDF) esitlus (2.56 MB, PPTX)
Andreas Saluste "Kergliiklusteede projekteerimisnormide täiendamine" (2.31 MB, PDF) esitlus (2.98 MB, PPTX)
Heleni Puusemp "6-7-aastaste laste liiklusalased teadmised Türi valla lasteaedade näitel" (850.14 KB, PDF) esitlus (751.15 KB, PPTX)
Kerli Tallo "Õppetegevused koolieelikute ja üldhariduskooli I kooliastme õpetajatele liiklusteema lõimimiseks" (5.1 MB, PDF) esitlus (1.38 MB, PDF)
Kristiina Niibon "Koolieelikute ja üldhariduskooli I kooliastme liiklusteema õppetöösse lõimimise õppevahendid" (3.57 MB, PDF) esitlus (1.38 MB, PDF)
Lauri Vigla "Libeduse mõju riigiteede liiklusohutusele" (3.87 MB, PDF) esitlus (506.5 KB, PPT)
Liis Sepp "Liikluskasvatus liiklusväljakutega ja liiklusväljakuteta lasteaedades üheksa Tallinna lasteaia näitel" (1.34 MB, PDF) esitlus (3.12 MB, PPTX)
Marike Adamka "6-7 aastaste laste liiklusalased teadmised ja oskused liiklusõppeväljakuga ja liiklusõppeväljakuta lasteaedade näitel" (680.55 KB, PDF) esitlus (3.12 MB, PPTX)
Marite Rõõm "Kiirustabloode mõju mootorsõidukijuhtide kiiruskäitumisele" (2.67 MB, PDF) (mõõtmistulemused (349.99 KB, XLSX)) esitlus (368.12 KB, PDF)
Mihhail Kravtšenko "Kalaranna tänava elukaar" (15.84 MB, PDF) esitlus (7.36 MB, PPT)
Priit Taklaja "Keskkonda säästva sõiduki juhtimise koolituse tulemuslikkus ecodriving koolituse meetodiga" (611.95 KB, PDF) esitlus (1.13 MB, PPTX)

 

2016

Andreas Lill "Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu km 5,7-12,6 projektlahenduse liiklusohutuse audit" (6.87 MB, PDF) esitlus (12.13 MB, PPTX)
Eve Tellissaar "Õpilaste liikumisviiside uuring Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitel" (1.29 MB, PDF) esitlus (3.96 MB, PPT)
Getriin Ess "6-7-aastaste laste liiklusalased teadmised" (688.79 KB, PDF) esitlus (2.3 MB, PPT)
Jevgeni Kuznetsov "Lõppastme libedaraja riskivältimise koolitus" (1.11 MB, PDF) esitlus (3.16 MB, PPTX)
Kaido Kesper "Tallinna Saksa Gümnaasiumi juurdepääsutee ning parkimiskohtade uuring" (1.52 MB, PDF) esitlus (3.96 MB, PPT)
Kaimar Juss "Mootorsõidukijuhi sõidueksami hindamine Eestis" (1.15 MB, PDF) esitlus (7.6 MB, PPT)
Kristjan Kalja "Parkimiskohale kehtestatud parkimsstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates" (1.64 MB, PDF) esitlus (3.22 MB, PPTX)
Margo Päärmann "Talverehvide kasutamine sõiduautodel Pärnu linna näitel" (587.89 KB, PDF) esitlus (781.01 KB, PPTX)
Marko Mertens "Sõidueksami hindamismeetodid Eestis eksamineerijate hinnangul" (997.82 KB, PDF) esitlus (7.6 MB, PPT)
Merlin Rehema "Jalgsi liikumine kui transpordiviis: linnaruumi mõju inimeste valikutele" (2.1 MB, PDF) esitlus (2.03 MB, PDF)
Mihkel Riiman "Hävinenud sõidukite taastamise tingimused ja andmebaasi täiendamine" (2.77 MB, PDF) esitlus (865.55 KB, PPTX)
Reimo Tarkiainen "Kergliiklejatele ohtlike infrastruktuuriobjektide analüüs" (2.55 MB, PDF) esitlus (16.66 MB, PPTX)
Taavi Piller "Bus Rapid Transit’i rakendamise võimalikkusest Tallinnas" (1.6 MB, PDF) esitlus (2.67 MB, PPTX)
Tõnis Tokko "Psühholoogiline sekkumine „Impulsiivne käitumine liikluses“ ja viha ning impulsiivsuse näitajate seos algajate juhtide liikluskäitumisega" (539.65 KB, PDF) esitlus (14.86 MB, PPTX)

Ehitus

Ehitusvaldkonna pressikonverents 04.04.2018

Ehitusvaldkonna pressikonverents 28.03.2017

Ühistransport

Ühistranspordi seminar 12.10

 

Ühistranspordi seminar 6.10.2016

Trükised