Palgateave

Maanteeameti teenistujate palga, töötasu ja puhkusetasu maksmise tingimusi ja korda reguleerib palgajuhend. Palgajuhend peab tagama, et iga teenistuja saab üheselt aru, millistest komponentidest koosneb tema palk või töötasu, milline on nende osakaal kogupalgas, kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

 

Ametnike palkade avalikustamine

 

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel. Hiljemalt 1. mail avalikustab Rahandusministeerium avaliku teenistuse keskel veebilehel www.avalikteenistus.ee:

  1. Ametnike põhipalga jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).
  2. Ametnike põhipalga ja muutuvpalga ning tema teenistusülesannete täitmisest tuleneva muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Avalikustatakse nii tähtajatule kui tähtajalisele ametikohale nimetatud ametnike palgad. Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest.