Raamatukogu info

Maanteeamet registreerib raamatukogu andmebaasis ameti loodud ja tellitud juhendid,  juhised, aruanded, kogumikud jm tegevusvaldkondadega seotud teosed.

Raamatukogu andmebaas on kasutatav läbi veebiaadressi http://demo.raamatukogu.ee/TSM

Maanteeameti raamatukogu lugejaks registreerimisega saab teostega tutvuda ja neid laenutada. Lugejaks registreerimise soovist andke palun teada aadressil inga.lehti@mnt.ee, telefon 6119 324.

Lugeja infokaardi täitmiseks on vaja alljärgnevaid andmeid: perekonna- ja eesnimi, asutus, osakond, amet, telefon, mobiil, e-post, postiaadress.