Rahvusvaheline koostöö

Maanteeameti rahvusvaheline koostöö on toiminud alates ameti rajamisest, s.o 1918. aastast. Esialgu küll vaid lähinaabritega, kuid ajapikku on see omandanud globaalsed mõõtmed. Üheks esimeseks koostööpartneriks oli Soome Teedeliit. Pärast taasiseseisvumist 1991. aastal olid jällegi meie esimesteks koostööpartneriteks Soome Transpordiamet ja sealne Teedeliit. Hiljem lisandusid Läti, Leedu, teised Põhjamaad ning paljud riigid Euroopast ja kaugemaltki.

Käesoleval ajal toimib rahvusvaheline koostöö Maanteeametis kolmel tasandil:

 • Euroopa Liit;
 • rahvusvahelised organisatsioonid;
 • bilateraalne.

Euroopa Liit

Maanteeamet osaleb Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse direktoraadi jätkusuutliku mobiilsuse ja mootorsõidukite tööstuse tehnilise komitee töös – Technical Committee of Motor Vehicles (TCM) .

Samuti juhilubade komitee tehnilise töögrupi ning transpordi ja mobiilsuse direktoraadi liiklusõnnetuste andmekogu töörühma töös – Community Database on Accidents on the Roads in Europe (CARE) . Meie koostööpartneriks on Euroopa Keskkonnaagentuur ja mitmed teised Euroopa institutsioonid.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Maanteeamet teeb koostööd ja on esindatud järgmistes rahvusvahelistes organisatsioonides:

 • Ülemaailmne Teedeliit – World Road Association (PIARC ).
 • Sõidukite ning sõidukijuhtide registreerimise assotsiatsioon – Association of European Vehicles and Driver Registration Authorities (Eregis)
 • Euroopa Teededirektorite Nõukogu – Conference of European Directors for Roads (CEDR).
 • Rahvusvahelise Sõidukite Registreerimise Infosüsteem – European Car and Driving License Information System (EUCARIS).
 • Rahvusvaheline Mootorsõidukite Tehnilise Järelevalve Komitee – International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA).
 • Rahvusvaheline teeliiklusalase seadusandlusega tegelevate organisatsioonide ühendus – Confederations of Organizations in Road Transport Enforcement (CORTE).
 • Rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb mootorsõidukijuhtide juhtimisõiguse andmise ja eksamineerimise arendamisega – International Commission for Driver Testing (CIECA).
 • Rahvusvaheline teede meteoroloogia komisjon – The Standing International Road Weather Commission (SIRWEC).
 • Balti Teedeliit – Baltic Road Association (BRA). Koostöö sai alguse juba 1932. aastal. Koostöö süvendamise eesmärgil moodustati 2014. aastal mittetulundusühing Balti Teedeliit, mille eesistujaks on hetkel Eesti, alates 2018. aastast aga Läti. 
 • Põhjamaade Teedeliit – Nordic Road Association (NVF). Tavapäraseks on saanud Põhja- ja Baltimaade teedeliitude koordinaatorite ühiskohtumised kord aastas. Kuna tegemist on ühe ala esindajatega Põhja-Euroopas, siis arutletakse üsna palju koostöövõimaluste ja -vajaduste üle ning viiakse läbi ühisseminare ja töönõupidamisi. 
 • Piiriülese koostööga tegeletakse mitmete programmide raames, näiteks Est-La-Rus Programm (Eesti–Läti–Vene), mis toimis Euroopa Liidu rahastamisel aastatel 2007–2015. 2015. aasta teisel poolel avati Eesti kavandatud esimene ringristmik Petseris, Venemaal. Hetkel on käivitumas uued piiriülese koostöö programmid Est-Rus ja Est-Lat aastani 2020. Maanteeamet osaleb Est-Rus programmis, mille objektiks on Värska-Saatse piirkonnas teedevõrgu parendamine koostöös Värska valla ja Venemaa Pihkva oblastiga. Tihedad koostöökontaktid Pihkvaga on ka meie Maanteemuuseumil.

Bilateraalne

Maanteeamet võtab aastas vastu mitmeid teede- ja liiklusala ekspertide delegatsioone nii Euroopast kui ka kaugemalt. Lisaks korraldab rahvusvaheliste organisatsioonide töögruppide kohtumisi Eestis. Oleme ise õppija rollis, ent jagame ka oma erialakompetentsi ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja töökohtumistel. Meie spetsialistid käivad tutvumis- ja õppreisidel teistes riikides ja ka meile tullakse kogemusi jagama, seda näiteks nii Põhjamaadest kui ka Saksamaalt, Valgevenest, Gruusiast ja mujaltki.