Riigilõivud

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). Maksedokument (maksekorraldus, kaardimakse kviitung) on raamatupidamise kande tegemise aluseks. Eraldi arveid riigilõivude maksete kohta Maanteeamet ei väljasta.

E-teeninduse riigilõiv kehtib ainult siis, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv makstakse e-teeninduses.

Teenindusbüroos saab riigilõivu maksta ainult kaardi (va American Express) või pangaülekandega. Sularahas saab tasuda kuni 10 euro suurust riigilõivu. 

Riigilõivu tagastamine


Avalduse esitamine riigilõivu tagastamiseks

 

Riigilõivu tasunud isik saab esitada avalduse riigilõivu tagastamiseks kahe aasta jooksul riigilõivu tasumise aasta lõpust arvates. Avalduse vorm on olemas ka kõigis teenindusbüroodes.

Palume täitmisel hoolikalt üle vaadata vajalike andmete korrektsus: nimi, konto number, kontaktandmed jne.

Täidetud avalduse saab:

  • tuua lähimasse teenindusbüroosse;
  • saata posti teel aadressil Teelise 4, 10916 Tallinn;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info [at] mnt.ee.

 

Riigilõivu tagastamine

 

Maanteeamet kontrollib riigilõivu tagastamise avalduses esitatud andmete õigsust ja avalduse täitmise korrektsust. Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul avalduse saamise päevast arvates. Tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus väljastatakse riigilõivu tasunud isikule või tema esindajale.

Riigilõivu ei tagastata, kui Maanteeametil puudub teave riigilõivu tasumise kohta või tagastamise nõue on lõppenud.