Riigilõivud

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses. Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). Maksedokument (maksekorraldus, kaardimakse kviitung) on raamatupidamise kande tegemise aluseks. Eraldi arveid riigilõivude maksete kohta Maanteeamet ei väljasta.

E-teeninduse riigilõiv kehtib ainult siis, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv makstakse e-teeninduses.

Teenindusbüroos saab riigilõivu maksta ainult kaardi (va American Express) või pangaülekandega. Sularahas saab tasuda kuni 10 euro suurust riigilõivu. 

Viitenumbrid ning makse selgitused on erinevate Maanteameti toimingute puhul erinevad. Täpsema info leiate allolevat tabelist. Toimingute nimetused ning riigilõivu määrad leiate riigilõivude tabelitest.

Makse saaja

RAHANDUSMINISTEERIUM

Kontonumbrid

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Selgitus

märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse. Kui riigilõiv makstakse kellegi eest, tuleb selgituse lahtrisse märkida kelle (nimi ja isikukood/registrikood) ning millise toimingu eest maksti.

Viitenumber

  • Füüsilise isiku viitenumber on muutumatu 10601008006990
  • Juriidilise isiku üldine viitenumber on 10602008005990.
  • Vedurijuhiloaga seotud toimingute viitenumber on 10604008005998
  • Riigilõivu maksmine riigisisese kaugbussiliini loaga seotud toimingute eest viitenumber on 10603008005999

 

E-Riigikassa

 

Asutused, kes maksavad riigilõivu läbi E-riigikassa süsteemi, palume kanda riigilõiv Maanteeameti kontole: 2900081800

 

  Selgitus   Viitenumber
Juhiload, eksamid ja sõidukid

Märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse.

Kindlasti lisada registrikood. 

Juriidiline isik 10602008005990
Juhiload, eksamid ja sõidukid Näiteks: Kati Karu, isikukood, esmase juhiloa väljastamine Füüsiline isik 10601008006990
Ühistransport Märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse   10603008005999
Teedeala Märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse   10601008006990
Tehnoülevaataja atesteerimine Märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse Juriidiline isik 10601008006990

Riigilõivudest

 

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses.

  • Riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingu eest, mille riigilõivu võtja teeb.
  • Riigilõivu tasuja on isik, asutus, välismaa äriühingu filiaal või isikute ühendus, kelle huvides või kelle suhtes toiming tehakse ning kes seaduse kohaselt on kohustatud selle eest tasuma riigilõivu.
  • Riigilõivu võtja on riigiasutus, kes seaduse kohaselt on kohustatud toimingu tegema.
  • Riigiasutuse toimingu eest tasutav riigilõiv laekub riigieelarvesse.


Riigilõivu tasumisest on vabastatud:
 

Kutseõppeasutuse põllumajanduse, veoauto- ja bussijuhi ning autotehniku kutseala õpilane või isik, kellel ei ole vastava kutseala lõpetamisest möödunud rohkem kui üks aasta, on vabastatud riigilõivu tasumisest vastava kutsealaga seotud kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja ametikoolituse tunnistuse väljastamise ning asendamise eest, samuti riigilõivu tasumisest vastava kategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamise eest esimesel katsel.

 

* Riigilõivud ning muud riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele maksmisele kuuluvad summad