Statistika

Maanteeamet koondab eri valdkondade statistikat. 

Põhilised valdkonnad on järgmised: 

  • Sõidukite statistika - liiklusregistri bürood teostavad igakuiselt tuhandeid sõidukite seotud toiminguid. Kokkuvõetuna koondab see endas olulist informatsiooni nii riigiasutustele kui ettevõtjatele.
  • Liiklusõnnetuste statistika - Maanteeamet koostab ja täiendab igakuiselt Eestis toimunud liiklusõnnetuste kohta käivat statistikat. Statistilised ülevaated on esitatud ka aastate kaupa.
  • Liiklussageduse statistika - iga aasta I kvartalis avaldatakse eelneva aasta liiklusloenduse tulemused.
  • Juhilubade statistika - juhtimisõigust tõendab küll juhiluba, kuid lisaks juhilubadele ja esmastele juhilubadele annab Maanteeamet veel välja mitmesugusid tunnistusi: nii väikelaeva-, takso-, veduri- kui ka kutselistele juhtidele. Statistika on aastapõhine.
  • Tehnoülevaatuse statistika - siit leiab avastatud rikete topi, statistika ülevaatuse liikide, sõidukite valmistusaastate, tehnoülevaatuspunktide, sõidukite kategooriate jne lõikes.