Statistika

Maanteeamet koondab eri valdkondade statistikat. 

Põhilised valdkonnad on järgmised: 

  • Autokoolide statistika - sõidu- ja teooriaeksamite arv ja läbimine.
  • Sõidukite statistika - liiklusregistri bürood teostavad igakuiselt tuhandeid sõidukite seotud toiminguid. Kokkuvõetuna koondab see endas olulist informatsiooni nii riigiasutustele kui ettevõtjatele.
  • Liiklusõnnetuste statistika - Maanteeamet koostab ja täiendab igakuiselt Eestis toimunud liiklusõnnetuste kohta käivat statistikat. Statistilised ülevaated on esitatud ka aastate kaupa.
  • Liiklussageduse statistika - iga aasta I kvartalis avaldatakse eelneva aasta liiklusloenduse tulemused.
  • Tehnoülevaatuse statistika - siit leiab avastatud rikete topi, statistika ülevaatuse liikide, sõidukite valmistusaastate, tehnoülevaatuspunktide, sõidukite kategooriate jne lõikes.