Inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika

Aastatele, kuudele ja muudele väljadele vajutamine toimib filtritena.

 


Lisainfo:
* Õnnetuste liigid kuvatakse valitud perioodide summana.
*Jalakäijaõnnetused sisaldavad otsasõite jalakäijale. Kokkupõrked sisaldavad sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Ühesõidukiõnnetused sisaldavad sõiduki teelt väljasõite ja kokkupõrkeid takistusega. Muu liiklusõnnetuse all on ühistranspordis kukkumised, loomadele otsasõidud või segaste asjaoludega õnnetused.
* Õnnetused sisestatakse andmebaasi umbes 5 tööpäeva jooksul, sellest tingituna ei ole jooksva aasta numbrid alati vastavuses tegelikkusega.
* Hukkunute ja vigastatute andmed uuenevad pidevalt 30 päevase perioodi jooksul. Pärast seda on muudatused minimaalsed.