Liiklusõnnetuste statistika

Klikkimine aastatel ja erinevatel väljadel toimivad filtritena. Kui filtreid ei ole valitud, kuvatakse viie aasta andmete summa. Fitrid saab maha võtta Esc-nuppu vajutades või tabeli valgele alale vajutades.
 

 


Lisainfo: Jalakäijaõnnetused sisaldavad otsasõite jalakäijale. Kokkupõrked sisaldavad sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Ühesõidukiõnnetused sisaldavad sõiduki teelt väljasõite ja kokkupõrkeid takistusega. Muu liiklusõnnetuse all on ühistranspordis kukkumised, loomadele otsasõidud või segaste asjaoludega õnnetused.

 

 

 


 

 

Liiklusõnnetuses hukkunuid

 

Seisuga 20.05.2018

2016 2017 2018
26 20 24