Liiklussageduse statistika

Maanteeamet korraldab vastavalt põhimäärusele riigiteede liiklusloendust. Loendusandmeid kasutatakse teede projekteerimisel, ehitusel ja hooldamisel, liiklusohutuse ja -korraldusega seotud tegevuste elluviimisel, eelarveraha jaotamisel ning erinevate juhendite jm dokumentide koostamisel.

Andmeid sõidukite arvu, klasside, sõidusuuna ja keskmiste kiiruste kohta kogutakse nii statsionaarsete kui teisaldatavate liiklusloenduritega.

Üks loendustsükkel kestab kümme aastat, mille jooksul loendatakse lühiajaliselt liiklust kõigil riigiteede homogeense liiklussagedusega teelõikudel. Statsionaarsed loenduspunktid loendavad liiklust ööpäeva- ja aastaringselt, neist saadud andmed on põhialuseks liiklussageduse määramisele kõikidele riigiteedele.

Maanteeameti koduleheküljel avaldatakse iga aasta I kvartalis eelneva aasta liiklusloenduse tulemused.

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2015. aasta loendusaruanne (1.11 MB, PDF)

2014

2014. aasta loendusaruanne (1.11 MB, PDF)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

2007

2006

2006. aasta loendusandmed (2.07 MB, PDF)

2005

2005. aasta loendusandmed (1.52 MB, PDF)

2004

2004. aasta loendusandmed  (1.34 MB, PDF)

2003

Lisainfot saab maanteeamet [at] mnt.ee%20">maanteeamet [at] mnt.ee