Liiklussageduse statistika

Vastavalt põhimäärusele korraldab Maanteeamet riigiteede liiklusloendust. Loendusandmeid kasutatakse teede projekteerimisel, ehitus-, remondi- ja korrashoiutööde planeerimisel, eelarveraha jaotamisel ja mitmesuguste normatiivdokumentide rakendamisel.

Andmeid sõidukite arvu, klassifikatsiooni ja kasvu kohta kogutakse nii statsionaarsete kui teisaldatavate liiklusloenduritega.

Üks loendustsükkel kestab neli aastat, mille jooksul loendatakse lühiajaliselt liiklust kõigil riigiteede homogeense liiklussagedusega teelõikudel. Statsionaarsed loenduspunktid loendavad liiklust ööpäeva- ja aastaringselt, neist saadud andmed on aluseks suuremate teede läbisõidumahtude hindamisel.

Maanteeameti koduleheküljel avaldatakse iga aasta I kvartalis eelneva aasta liiklusloenduse tulemused.

 

2017

2016

2015

2015. aasta loendusaruanne (1.11 MB, PDF)

2014

2014. aasta loendusaruanne (1.11 MB, PDF)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

2007

2006

2006. aasta loendusandmed (2.07 MB, PDF)

2005

2005. aasta loendusandmed (1.52 MB, PDF)

2004

2004. aasta loendusandmed  (1.34 MB, PDF)

2003

Lisainfot saab maanteeamet@mnt.ee