Tehnoülevaatuse statistika

Tehnoülevaatuste statistikast leiab:

  • tehnoülevaatusel avastatud rikete TOP-i;
  • tehnoülevaatuste jagunemise kuude lõikes;
  • tehnoülevaatuste jagunemise Maanteeameti büroo teeninduspiirkondade lõikes;
  • tehnoülevaatuste statistika ülevaatuse liikide lõikes;
  • tehnoülevaatuste statistika sõidukite valmistusaastate lõikes;
  • tehnoülevaatuste statistika tehnoülevaatuspunktide lõikes;
  • tehnoülevaatuste statistika sõiduki kategooriate lõikes;
  • tehnoülevaatuste statistika sõiduki markide lõikes.

Statistika ei sisalda traktorite ja liikurmasinate andmeid.