Ääsmäe–Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitus

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 28-37

 

Ülevaade projektist

Tööd toimuvad 9,165 km pikkusel teelõigul (km 27,9-37,1), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee. Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar. Kokku on projekteeritud vaheldumisi kuus möödasõidu lõiku pikkusega 900 m – 1527 m, selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul kogu ulatuses olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks. Olemasolev tee rekonstrueeritakse. 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire

Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääs teeäärsetele kinnistutele.

Kohatu lähedale (km 35) ehitatakse uus 50–65 m laiune kahest teraskaarest koosnev ökodukt tagamaks metsloomade ohutu maantee ületamise. Kogu ehitatav teelõik ääristatakse ulukitaraga, et takistada metsloomade pääsu maanteele.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks