Adavere jalakäijate tunneli ja kergliiklustee ehitus

mai - november 2016

1 100 000€

Novarc Group AS

GRK Infra AS

Infragate Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee Tallinn – Tartu –  Võru – Luhamaa Adaveret läbival lõigul piirkiiruse tõstmine kuni 70km/h ning jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taseme tõstmine.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 118,3 - 119,2

Ülevaade projektist


Tööde käigus ehitati Adavere parki läbivale maanteelõigule jalakäijate tunnel. Liiklusohutuse tõstmiseks ehitati Adavere aleviku piiridele suunamuute šikaanid, et juhtida liiklejate tähelepanu sellele, et viibitakse asulas ning liigeldes tuleb olla tähelepanelikum. Lisaks tõsteti ümber bussipeatused, kanaliseeriti ristmikud ning rekonstrueeriti tänavavalgustus.