Alatskivi – Kodavere lõigu rekonstrueerimine

1. aprill 2017

30. november 2017

3 567 000€

UAB Kelpprojektas

AS TREV-2 Grupp

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärgiks on riigitee sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Riigitee 43 Aovere – Kallaste – Omedu km 30,7 – 40,751

Liikluskorralduse muudatused

Ehitustööde ajal kehtestatakse ajutised liikluspiirangud, kasutatakse foore ja reguleerijaid.

Ülevaade projektist


Riigitee 43 Aovere-Kallaste-Omedu maantee võimaldab mugavat, sujuvat ja turvalist liiklemist, kaasaegset ja kliendikeskset teenindust Emajõe ja Omedu jõe vahelise Peipsi rannikuvööndi piirkonda liikumiseks. Turismikoridorina on tee olulise tähtsusega alternatiiviks Tartu-Jõhvi maanteele Aovere-Mustvee vahelisel lõigul.
Alatskivi-Kodavere lõigul oli kate amortiseerunud ja vajas ümberehitamist. 
Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse 10,05 km pikkune riigitee lõik. Olemasolev kate freesitakse ära täies paksuses. Põhiteele paigaldatakse ühekihiline asfaltbetoonkate, bituumenstabiliseeritud alus, killustikalus ja dreenkiht, samuti laiendatakse lõiguti muldkeha. Kaevatakse uusi kraave ning olemasolevad kraavid puhastatakse. Suurematele ristmikele ehitatakse ohutussaared.

 

Lõik jaotatakse kaheks osaks ja ehitustööd toimuvad ühes lõigus korraga.  Esimese etapina teostatakse km 35 – 40,751.  Ehitustöödega alustatakse 3. aprillil.