Aluvere viadukti ümberehitus ja teelõigu km 98,2-100,6 taastusremont

21. märts 2016

22. detsember 2016

1 004 000€

Reaalprojekt OÜ

AS Baumost

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu kate oli 15 aastat vana ning vajas uut kulumiskihti, kuna tekkinud oli keskmiselt 11 mm sügavune roobas. Viaduktil oli põhiliseks probleemiks, et selle gabariit ei vastanud kaasaja nõuetele ning vajas laiendamist.

Renoveeritud viadukti plaan
Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva lõik km 98,182-100,568

Ülevaade projektist


Teelõigule teostati tasandusfreesimine ning paigaldati uus ülemine asfaltkate. Viaduktil vahetati olemasolevad betoontalad terastalade vastu selliselt, et oli võimalik pealisehitust laiendada ning paigaldada nõuetekohased piirded. Remondieelselt oli viaduktil sõidutee laius piirete vahel 8,5 meetrit ning ümberehitatud viaduktil 10 meetrit.