Aluvere viadukti ümberehitus ja teelõigu km 98,2-100,6 taastusremont

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva lõik km 98,182-100,568

 

Ülevaade projektist

Teelõigule teostati tasandusfreesimine ning paigaldati uus ülemine asfaltkate. Viaduktil vahetati olemasolevad betoontalad terastalade vastu selliselt, et oli võimalik pealisehitust laiendada ning paigaldada nõuetekohased piirded. Remondieelselt oli viaduktil sõidutee laius piirete vahel 8,5 meetrit ning ümberehitatud viaduktil 10 meetrit.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks