Angerja–Urge teelõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 11202 Vaida-Urge km 23– 26,9

 

Ülevaade projektist

Riigimaantee nr 11202 Vaida-Urge km 23–26,9 Angerja-Urge 3,9 km pikkune lõik saab alguse Angerja ristmikust ja lõpeb Urge ristmikul.

Projekti eesmärk on tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet. Maanteele ehitatakse uus asfaltbetoonkattega katend, lõiguti remonditakse muldkeha, samuti korrastatakse olemasolevate bussipeatuste, mahasõitude, ristmike ja vete äravoolusüsteemid ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Külgnähtavuse parandamiseks eemaldatakse puid. Sõiduteed ei laiendata, katte laiuseks jääb 7 m, milles sõiduraja laiuseks on 2 x 3,0 m ja kindlustatud peenra laiuseks 2 x 0,5 m.

Sõltuvalt pikiprofiili sujuvamaks muutmise ning katendi tugevdamise vajadusest tuleb tõsta maantee kõrgust: teekatte kõrgust praegusest kattest tõstetakse keskmiselt umbes 20 cm nendes lõikudes, kus ei ole mahasõite. Mahasõitude juures tõuseb kõrgus maksimaalselt kuni 10 cm.

Olemasolevat kiirusrežiimi ei muudeta. Samuti ei muudeta Urge ristmiku põhimõttelist lahendust, muudetakse ainult parempöörderaja trajektoori Rapla poolt Vaida suunas pööramiseks, likvideeritakse Vaida-Urge teel parempöörderaja lõpus olnud kiirendusrada ning kujundatakse ümber parempöörderaja ja Tallinn-Rapla-Türi maantee vaheline ohutussaar.

Angerja ristmikule kavandatakse sõidusuundi eraldav ohutussaar ja täringukiviga ülesõidetavad peenrad.

Plaanijoonisel on näidatud perspektiivse kergliiklustee asukoht Prillimäe–Urge lõigus, kuid kõnealust kergliiklusteed Maanteeamet tee rekonstrueerimise käigus ei raja. Selle väljaehitamise korraldab Kohila Vallavalitsus vastavalt võimalustele.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks