Are–Suigu teelõigu rekonstrueerimine

29. mai 2017

29. september 2017

1 300 000€

Elstar OÜ

AS Tref Nord

Teede Tehnokeskus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Tööde eesmärk on sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tõstmine. 

Riigitee nr 19203 Are–Suigu km 9,077-14,156

Liikluskorralduse muudatused

Töötsoonis on piiratud liikluskiirused 30-70 km/h mistõttu tasub liiklejatel arvestada teelõigu läbimiseks tavapärasest kuni 10 minutit rohkem. Teatud tööde puhul kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore ning vajadusel kasutatakse liikluse reguleerijad.

Ülevaade projektist


Sõidutee on projekteeritud 1+1 sõidurajaga. Katte laiuseks on projekteeritud 7 m. Peale katendi pealmise konstruktsiooni eemaldamist (katte freesimist), tuleb mulde servadest eemaldada kasvupinnas ning rajada muldkeha laiendused. Järgmises etapis olemasolev muldkeha profileeritakse, et anda vajalikud kalded. Profileeritud ja tihendatud muldkehale rajatakse killustikust tehnoloogiline kiht, bituumenstabiliseeritud alus ja kahe kihiline asfaltkate. Olemasolevad kraavid puhastatakse. Teemaa ulatuses on ette nähtud puude ja võsa raadamine.

Are-suidu asukohaskeem