Areda silla ehitus

5. juuni 2017

17. september 2017

194 000€

OÜ Tilts Eesti filiaal

OÜ Tilts Eesti filiaal

Infragate Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Olemasolev sild on ehitatud 1937. aastal. Tee laiendamise käigus 1970-ndatel on silda laiendatud binokkeltruubiga, mis ei ole küllaldase läbilaskevõimega. Lisaks on silla konstruktsioonid amortiseerunud ja korrodeeruvad. Arvestades eeltoodud asjaolusid ehitatakse uus üheavaline sild madalvundamendil monteeritavatest elementidest, et vähendada liiklejaid segavat aega.

Riigitee 17184 Potsu-Vihula km 6,118

Liikluskorralduse muudatused

Kehtib ajutine liikluskorraldus lokaalse ümbersõiduga vana silla kõrvale rajatud ajutist silda mööda.

Ülevaade projektist


Olemasolev silla konstruktsioon põhjustab paisutust ja liigniisket keskkonda silla sissevoolupoolsel luhal. Selle vähendamiseks asendatakse olemasolev kaheosaline sillakonstruktsioon ühetaolisega ning suurema läbilaskevõimega.

Areda sild