Aruvalla–Kose teelõigu rekonstrueerimine

15. aprill 2011

18. november 2013

54 200 000€

82%  -   44 400 000€

Ramboll Eesti AS, eelprojekti autor COWI A/S ja EA Reng AS

Nordecon AS

Vealeidja AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Aruvalla-Kose teelõigu rekonstrueerimine 2+2 maanteeks, et parandada liiklusohutust ning võimaldada suvisel perioodil piirkiiruse 110 km/h rakendamist.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 26,7-40

Ülevaade projektist


Valminud maanteelõigu (km 26,7–40,0) sõidusuundi eraldab 6-meetrine eraldusriba ning kokku on 13,3-kilomeetrisel teelõigul kolm eritasandilist ristmikku ning kaks eritasandilist ristet. Koos põhitee ehitusega rajati 20 km kogujateid, 7 km jalg- ja jalgrattateid ning kergliiklustunnel. Transiitliikluse negatiivse mõju leevendamiseks ehitati peaaegu 7 km jagu müratõkkeseinu ning ka üks ökodukt metsloomadele.