Aruvalla–Kose teelõigu rekonstrueerimine

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 26,7-40

 

Ülevaade projektist

Valminud maanteelõigu (km 26,7–40,0) sõidusuundi eraldab 6-meetrine eraldusriba ning kokku on 13,3-kilomeetrisel teelõigul kolm eritasandilist ristmikku ning kaks eritasandilist ristet. Koos põhitee ehitusega rajati 20 km kogujateid, 7 km jalg- ja jalgrattateid ning kergliiklustunnel. Transiitliikluse negatiivse mõju leevendamiseks ehitati peaaegu 7 km jagu müratõkkeseinu ning ka üks ökodukt metsloomadele.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks