Assaku–Jüri teelõigu remont ning jalg- ja jalgrattatee ehitamine

Riigitee nr 11113 Assaku–Jüri km 3,7–4,9

 

Ülevaade projektist

Käesoleva projektiga ehitatavate jalg- ja jalgrattateedega ühendatakse olemasolevad jalgtee lõigud ühtseks tervikuks, mis tagab jalgliiklejatele ohutu liikumisruumi ning välistab antud lõigus kergliiklejate liikumise maanteel.

Jalg- ja jalgratta tee äärde rajatakse terve jalgtee pikkuses välisvalgustus, mis tagab jalgtee kasutajatele ohutu liikumisvõimaluse ka pimedal ajal.

Riigitee nr 11112 (Lagedi-Jüri) ristumisel riigiteega nr 11113 ja Pärna tee ristumisel teega nr 11113 tehakse vasakpöörde rajad, et ei oleks takistusi otsesuunas sõitjaile.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks