Eoste–Mooste lõigu katte taastusremont

Mai - september 2017

1 180 000€

Ehitatakse Maanteeameti poolt koostatud teetööde tehniline kirjelduse järgi.

AS TREV-2 Grupp

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Parandada sõidumugavust ja liiklusohutust 7,7 kilomeetrisel lõigul. Katte taastusremondiga parandatakse väga ebatasane ja suurte põikkalletega teelõik.  

Kõrvalmaantee 18162 Himmaste–Rasina km 1,604-9,321

Liikluskorralduse muudatused

Seoses km 4,824 asuva Kooskora truubi ehitustöödega (sh mulde ümberehitusega truubi piirkonnas 300 m ulatuses) ja km 4,515 asuva põhiteetruubi ümberehitusega on km 4,2-5,1 asuval lõigul lubatud liiklus sulgeda kuni 21 kalendripäevaks ajavahemikus juunist kuni augustini 2017. Ühistransport saab kasutada ümbersõiduna Himmaste–Adiste–Kooskora teed, mis pikendab teekonda 1,8 km võrra.

Ülevaade projektist


Tee ehitustööde käigus freesitakse vana kate ja profileeritakse olemasoleva muldkeha ning rajatakse killustikust profileeriv kiht. Objektilt saadud freespuru kasutatakse ära ja sellest ehitatakse 7,0 meetri laiune bituumenstabiliseeritud 15 cm alus ning rajatakse 2x pindamisega tehnoloogial kate. Kogu lõigule ehitatakse uued truubid (sh Kooskora ojale), kaevatakse ja puhastatakse kraave, remonditakse vana ja ehitatakse uut muldkeha ning paigaldatakse kokku 600 meetrit põrkepiiret.