Eoste–Mooste lõigu katte taastusremont

Kõrvalmaantee 18162 Himmaste–Rasina km 1,604-9,321

 

Ülevaade projektist

Tee ehitustööde käigus freesitakse vana kate ja profileeritakse olemasoleva muldkeha ning rajatakse killustikust profileeriv kiht. Objektilt saadud freespuru kasutatakse ära ja sellest ehitatakse 7,0 meetri laiune bituumenstabiliseeritud 15 cm alus ning rajatakse 2x pindamisega tehnoloogial kate. Kogu lõigule ehitatakse uued truubid (sh Kooskora ojale), kaevatakse ja puhastatakse kraave, remonditakse vana ja ehitatakse uut muldkeha ning paigaldatakse kokku 600 meetrit põrkepiiret.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks