Haljala liiklussõlme ehitus

5. detsember 2011

30. november 2012

11 560 000€

85%  -   9 826 300€

AS Teede Tehnokeskus

Lemminkäinen Eesti AS, AS Teede Tehnokeskus

Ramboll Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Tallinna-Narva maanteel liiklejad saavad kasutada 3,5 km pikkuselt 2+2 sõidurajaga maanteed. Jalakäijatele ja jalgratturitele on tagatud ohutu juurdepääs ühistranspordi peatustesse ja ülepääs Tallinna-Narva maanteest jalgtee viadukti ja tunneli kaudu. Rakvere – Haljala ning Haljala – Käsmu maanteede kasutajad saavad oma manöövreid sooritada eritasandiliselt, mis on tipptundidel senisest oluliselt ohutum.

Liiklussõlmes asuvad ühistranspordi peatused tagavad peatumisvõimaluse kõikidele käesoleval perioodil Haljala liiklussõlme läbivatele bussiliinidele. Narva ja Tallinna suunal liikuvate bussiliinide jaoks on peatused rajatud Tallinna-Narva maantee äärde jalg- ja jalgrattatee viaduktist kahele poole. Rakvere suunalistele bussiliinidele on rajatud peatused ka Rakvere-Haljala maantee äärde.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva maantee km 87,0 - 90,5

Ülevaade projektist


Haljala eritasandilise liiklussõlme ja Tallinna-Narva maantee km 87,0-90,5 lõigu ehitamine I klassi nõuetele vastavaks 6-meetrise eraldusribaga neljarajaliseks (2+2) maanteeks.

Ühtekokku valmis 2 km kogujateid, 2 km rampe, 1,5 km jalg- ja jalgrattateid, 5 km jagu teevalgustust ja 350 m müratõkkeseina.