Härgoja silla renoveerimine

1. aprill 2017

29. august 2017

166 000€

Stricto Project OÜ

AS Lihula maaparandus

Skepast & Puhkim OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Silla rekonstrueerimine võeti ette, kuna sillal vajavad kapitaalremonti servapruss, kaldasammas, koonusekindlustus ja sillaplaat. Teostatakse olemasolevate sammaste remont ja uue tekiplaadi ehitus.

Ristlõige
Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 9,4

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal rajatakse silla kõrvale ajutine ülepääs jalakäijatele ja sõidukitele. Liiklust reguleeritakse märkidaga.

Ülevaade projektist


Vana sild lammutatakse täielikult, ent silla kaldasammaste müürikivid säilitatakse ning taaskasutatakse uue silla sammaste viimistlemisel. Silla pealisehitiseks on monoliitsest raudbetoonist tekiplaat. Rajatakse uued kohalvalatavad servaprussid, millele paigaldatakse ühildatud põrkepiire H1W4 ja rinnatis. Remonditud silla laiuseks saab olema 9,2 meetrit ja silla sõidutee gabariidiks 8 meetrit.