Himmaste–Kauksi lõigu rekonstrueerimine

Tugimaantee nr 62 Kanepi–Leevaku km 25,5-33,6

 

Ülevaade projektist

Tee ehitustööde raames rekonstrueeritakse tugimaantee 62 Himmaste–Kauksi lõigukatend, riigiteede, kohalike teede ja erateede ristmike ümberehitus, jalgteede jaautobussipeatuste ehitus, rajatakse haljastus ja kraavitus, teostatakse mullatöid, aluste ja katete ehitus, tehnovõrkude ümberehitamine ning vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks