Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia teelõigu remont

2. mai 2017

2. august 2017

613 333€

Reaalprojekt OÜ

OÜ Nurme Teedeehitus

OÜ Lindvill

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


ImavereViljandiKarksi-Nuia teelõigul teostavate tööde eesmärgiks on lõigu liiklusohutuse taseme parandamine ja sõidumugavuse tõstmine. Lisaks lahendatakse Tomuski ristmiku ja Paala tee ristumise vahel kergliiklus. 

Riigitee nr 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 47,979-49,119 remont

Liikluskorralduse muudatused

Tööde teostamise ajaks on vaja kehtestada ajutisi liikluspiiranguid. Liikluse sulgemist ei ole lubatud. Liikluse reguleerimiseks kasutatakse vajadusel foore ja reguleerijaid.

Ülevaade projektist


Ristmike ala on projekteeritud nii, et liikluskorraldus nii sõidukitele kui ka kergliiklejatele oleks loogilisem ja ohutum. Peale katendi pealmise konstruktsiooni eemaldamist (katte freesimist), tuleb mulde servadest eemaldada kasvupinnas ning rajada muldkeha laiendused. Vahetatakse välja truubid. Seejärel  olemasolev muldkeha profileeritakse, millega antakse muldkehale vajalikud kalded. Profileeritud ja tihendatud muldkehale rajatakse killustikust tehnoloogiline kiht, kompleksstabiliseeritud alus ja kahe kihiline asfaltkate. Ehitatakse välja ohutussaared, mahasõidud ning jalg- ja jalgrattateed. Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid. Olemasolevad kraavid ette nähtud puhastada.