Jõhvi – Ahtme – Puru teelõigu rekonstrueerimine

15. aprill 2016

12. oktoober 2016

2 230 000€

85%  -   1 900 000€

Ramboll Eesti AS (nüüd Skepast&Puhkim AS)

Lemminkäinen Eesti AS

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks oli teelõigul asuvate ristmike vastavaks viimine liiklussagedusega ning amortiseerunud teekatte sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi – Tartu – Valga, km 3,57-8,25

Ülevaade projektist


Objekt algas Jõhvi linna piirilt km 3,57, kus asus Mikro sild, mis tööde käigus ehitati ümber truubiks. Edasisel lõigul kuni Tammiku ristmikuni teosti tasandusfreesimine ja rajati uus kahekihiline ülekate. Järgnevas lõigus, kuni objekti lõpuni rajati olemasolevale muldkehale uus kompleksstabiliseeritud alus ning kahekihiline asfaltkate. Tammiku-Ahtme ristmikule rajati jalgtee, mis ühendas olemasolevaid jalgteid, bussipeatusi ja Ahtme linnaossa rajatavat uut jalgteed.