Jõhvi–Ereda rekonstrueerimine

Kõrvalmaantee 13101 Jõhvi–Ereda km 0–2,9

 

Ülevaade projektist

Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel mille laius saab olema 8 meetrit. Lõigus, kus maantee kõrvale ehitatakse 2,5m laiune jalg- ja jalgrattatee tee on sõidutee katte laius 7,5m. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks