Jõhvi–Ereda rekonstrueerimine

9. aprill 2018

6. september 2018

Aprill 2018 – september 2018

1 237 000€

SWECO Projekt AS

TREV-2 Grupp AS

Lindvill OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Liiklusohutuse parandamiseks ehitatakse Jõhvi linna läbivale lõigule kuni linna piiril asuva viimase parempoolse mahasõiduni jalg- ja jalgrattatee ning rõhutamaks linnalise liikluskeskkonna algust rajatakse linna algusesse šikaan.

Kõrvalmaantee 13101 Jõhvi–Ereda km 0–2,9

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Esimene kiht tuleb asfalteerida hiljemalt 45 päeva jooksul alates freesimisega alustamisest.

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel mille laius saab olema 8 meetrit. Lõigus, kus maantee kõrvale ehitatakse 2,5m laiune jalg- ja jalgrattatee tee on sõidutee katte laius 7,5m.