Jõhvi–Kose teelõigu rekonstrueerimine

14. mai 2018

11. september 2018

399 000€

SWECO Projekt AS

TREF AS

Esprii OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks.

Tugimaantee 33 Jõhvi–Kose km 1,6–3,4

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel kasutatakse liiklusreguleerijad ja/või foore.

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitatakse kolmandiku ulatuses uus killustikalus ning paigaldatakse kahekihiline asfaltbetoonkate, kahe kolmandiku ulatuses teostatakse tasandusfreesimine ning paigaldatakse tasanduskiht ning uus asfaltbetoonkate.