Juuliku liiklussõlme ja teelõigu ehitus

16. mai 2016

15. september 2017

12 440 000€

31%  -   3 860 000€

Skepast&Puhkim OÜ

Tallinna Teede AS, AS Merko Ehitus Eesti, AS Merko Infra

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse suurendamine, liikluse läbilaskevõime suurendamine, liikluse sujuvuse tagamine, jalakäijate liikumise võimaluste parandamine

Põhimaantee 11 (E265) Tallinna ringtee km 24,1-29,6

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegsel liikluskorraldusel tuleb tagada põhiteel vähemalt 1+1 asfalteeritud 3,5 meetri laiusega sõidurea olemasolu ning läbipääs eriveostele kõrgusega kuni 4,5 meetrit, laiusega kuni 4,0 meetrit ja kaaluga kuni 60 tonni.

Ülevaade projektist


Tööde käigus ehitatakse Tallinna ringtee lõigul km 24,1-29,6 neljarealiseks. Seoses sellega rajatakse 3,3 km pikkune Juuliku – Tabasalu ühendustee, mis saab ületama Tallinna ringteed Juuliku viadukti kaudu. Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse ning ehitatakse ka kogujateid.

Tallinna ringteel ehitatakse uus Karjavärava viadukt ja Saku sild ning Juuliku – Tabasalu ühendusteele ehitatakse lisaks Juuliku viaduktile ka Vääna jõge ületav Juuliku autosild.

Ringristmikele ja rampide otstesse rajatakse valgustus.

Ehitusobjektile rajatakse pealmist asfaltkatet kokku ca 169 000 m2 ulatuses.