Kaave-Kaavere lõigu projekteerimine

Riigitee 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,100-12,951

 

Ülevaade projektist

Peamised planeeritavad tööd:

  • Tee muldkeha ja katte remont
  • Teetruupide remont ja vahetus
  • Ristmike lahenduse ja liikluskorralduse ohutumaks muutmine
  • Teelõigu liikluskorraldusvahendite uuendamine
  • Mahasõitude remont
  • Vajadusel bussipeatuse asukohtade muutmine

Projekteeritud tee jälgib olemasoleva tee plaanilahendust ja olulisi liikluskorralduslikke muudatusi planeeritud ei ole.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks