Kaave-Kaavere lõigu projekteerimine

Eeldatav ehituse aeg 2020. aasta

Reaalprojekt OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Tugimaantee 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,100-12,951 asuva Kaave-Kaavere lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Riigitee 37 Jõgeva-Põltsamaa km 5,100-12,951

Ülevaade projektist


Peamised planeeritavad tööd:

  • Tee muldkeha ja katte remont
  • Teetruupide remont ja vahetus
  • Ristmike lahenduse ja liikluskorralduse ohutumaks muutmine
  • Teelõigu liikluskorraldusvahendite uuendamine
  • Mahasõitude remont
  • Vajadusel bussipeatuse asukohtade muutmine

Projekteeritud tee jälgib olemasoleva tee plaanilahendust ja olulisi liikluskorralduslikke muudatusi planeeritud ei ole.