Kaitseväe keskpolügooni ühendustee eritasandiline ristumine

Juuli-november 2019

481 000€

Skepast & Puhkim OÜ (eelprojekt)

GRK Infra AS

Infragate Eesti OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Töö eesmärgiks on tagada Kaitseväe Tapa linnakute vaheline ühendus ning linnaku ühendus Kaitseväe keskpolügooniga. Tapa on Kaitseväele oluline baas, kust toimub õppusteperioodidel tihe liiklus keskpolügooni suunal ning hetkel toimub see läbi Tapa linna. Läbi linna liiklemine on aeganõudvam ning koormav ka kohalikule elanikkonnale. Seetõttu on Kaitseväel rajamisel eraldiseisvad ühendused, mis suurendavad transpordi ohutust ning samas hoiavad transpordikulusid madalamana. Kuna liikumine linnaku ja keskpolügooni vahel toimub enamasti kolonnidena ning suuremate õppuste ajal on kolonnide arv suur, siis oli otstarbekas põhimaantee ja ühendustee ristumine rajada eritasandilisena.

Riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 141,4-142,0

Ülevaade projektist


Põhimaanteed ehitatakse ümber ligikaudu 800 meetri ulatuses, et oleks võimalik rajatavat kaitseväe teed viaduktiga ületada. Ehitusperioodiks tuleb ehitajal rajada ajutine ümbersõit, et liiklejatele võimalikult vähe ebamugavusi tekitada.