Kaitseväe Tapa linnaku ja keskpolügooni ühendustee eritasandiline ristumine

Riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 141,4-142,0

 

Ülevaade projektist

Põhimaanteed ehitatakse ümber ligikaudu 800 meetri ulatuses, et oleks võimalik rajatavat kaitseväe teed viaduktiga ületada. Ehitusperioodiks tuleb ehitajal rajada ajutine ümbersõit, et liiklejatele võimalikult vähe ebamugavusi tekitada.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks