Kanama–Valingu põhiprojektid

Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinn ringtee km 30,1 – 34,5

 

Ülevaade projektist

Ehitusobjekti täpsema info leiab siit.

Ehitustööde eesmärgiks on liiklusohutuse taseme tõstmine. Kanama – Valingu lõik asub Harju maakonnas vahetult Saue linna ääres. Lühikesel lõigul on mitu suure liikluskoormusega ristmikku, mis tekitavad põhimaanteel liiklusohtu. Lõigul on toimunud mitmeid inimvigastustega liiklusõnnetusi.

  • Valingu sõlme lõigu (km 32,0 – 34,5) aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli 9428 a/ööp. sh. raskeliiklust 10%
  • Saue liiklussõlme lõigu (km 30,1 – 32,0) aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli 9480 a/ööp. sh. raskeliiklust 11%
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks