Kärevere–Kardla 2+2 sõiduradadega möödasõidualade ehitamine

Riigitee nr. 2 Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa (Kärevere-Kardla) km 166.700 - 171.100

 

Ülevaade projektist

Kärevere–Kardla lõigu projektiga on kavandatud uus neljarajaline Tallinna–Tartu maantee lõik alates Kärevere sillast kuni Vorbuse–Kardla tee ristmikuni. Ümberehitatava maanteelõigu pikkus on ligikaudu 4,4km.

Kärevere–Kardla lõik läbib Kärevere looduskaitseala, mis on ühtlasi ka Natura 2000 võrgustikku kuuluv Kärevere loodus- ja linnuala.

Projektiga on kavandatud Kärevere–Kardla lõigule 2 suurulukitunnelit ja 2 väikeulukitunnelit, kus ulukitel on võimalus liikuda teisele poole maanteed maantee alt läbi minnes. Kogu lõik on mõlemalt poolt tarastatud, et maksimaalselt vähendada ulukite sattumise tõenäosust maanteele.

Kärevere poolsesse otsa on kavandatud kõrval olevatele aladele pääsemiseks parempööretega peale- ja mahasõidud. Ühendus erinevate teepoolte vahel tagatakse läbi Kärevere poolse suurulukitunneli, kuhu on kavandatud sõidutee mis on visuaalselt ja füüsiliselt eraldatud ulukite liikumisruumist.

Projektiga ehitatakse ka eluhoonete lähedusse 3 müratõkkeseina, et tagada liiklusmüra piirväärtusele vastav müratase.

Tulevikus on võimalik 2+2 tee ehitamisega jätkata nii Tallinna suunas kui ka Tartu suunas.

Objektil jääb liiklus koguaeg avatuks (1+1), aga liikumiskiirus on piiratud. Ümbersõit on projekteeritud ja lahendatud objekti piirkonnas.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks