Kärevere-Kardla lõigule 2+2 möödasõidualade ehitus

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4

 

Ülevaade projektist

  • Tööd toimuvad 4,4 km pikkusel teelõigul (km 170,0-174,4), kuhu rajatakse 2+2 ristlõikega tee.
  • Sõiduraja laius on 3,5 m, eraldusriba laius 2,8 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 2,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
  • Lõigule projekteeritakse 2 eritasandilist loomade teeületust. Väikeulukitele rajatakse läbipääsud läbi lõigul asuvate truupide.
  • 2+2 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
  • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks