Karksi linnalõigu rekonstrueerimine

Riigimaantee nr 6 Valga - Uulu km 57,501 - 59,192

 

Ülevaade projektist

Olemasolev 8 meetri laiune sõidutee kitseneb keskmiselt 7 meetri peale seoses jalgteede laiemaks ehitusega 1,5 meetri pealt 2 meetri peale.   

Liikluse rahustamiseks ja piirkiirusest kinnipidamiseks on Kooli ja Võidu tänava vahelisele alale ette nähtud tõstetud sõidutee pind ning objekti lõppu on mõlemale liiklussuunale mõeldud suunamuute saar.

Riigimaanteede nr 6 ja 49 T-kujuline ristmik ehitatakse ümber ovaalse kujuga ringristmikuks. Lisaks valgustatakse eraldi kõik teeületuskohad ning uuendatakse valgustust ringristmiku piirkonnas

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks