Karksi linnalõigu rekonstrueerimine

1 280 000€

Tinter-Projekt OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärgiks on maanteelõigu kandevõime tõstmine, liiklusohutuse parandamine ja sõidumugavuse suurendamine. Maantee katte remondiga seotud tööd toimuvad olemasoleva mulde piirides.

Riigimaantee nr 6 Valga - Uulu km 57,501 - 59,192

Ülevaade projektist


Olemasolev 8 meetri laiune sõidutee kitseneb keskmiselt 7 meetri peale seoses jalgteede laiemaks ehitusega 1,5 meetri pealt 2 meetri peale.   

Liikluse rahustamiseks ja piirkiirusest kinnipidamiseks on Kooli ja Võidu tänava vahelisele alale ette nähtud tõstetud sõidutee pind ning objekti lõppu on mõlemale liiklussuunale mõeldud suunamuute saar.

Riigimaanteede nr 6 ja 49 T-kujuline ristmik ehitatakse ümber ovaalse kujuga ringristmikuks. Lisaks valgustatakse eraldi kõik teeületuskohad ning uuendatakse valgustust ringristmiku piirkonnas